« Mat 23:23 Ewangelia Mateusza 23:24 Mat 23:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wodzowie ślepi, przecedzający komara, a wielbląda połykając.
2.WUJEK.1923Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
3.RAKOW.NTWodzowie ślepi którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
4.GDAŃSKA.1881Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie.
5.GDAŃSKA.2017Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWodzowie ślepi, którzy przecadzacie komora, a wielbłąda połykacie.
7.SZCZEPAŃSKIO ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie!
8.GRZYM1936Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara a wielbłąda połykacie.
9.DĄBR.WUL.1973Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie.
10.TYSIĄCL.WYD5Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
11.BRYTYJKAŚlepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
12.POZNAŃSKAŚlepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
13.WARSZ.PRASKAŚlepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ślepi przywódcy, którzy odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
15.EIB.BIBLIA.2016Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.