« Mat 27:22 Ewangelia Mateusza 27:23 Mat 27:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A starosta rzekł: Co wżdy złego uczynił? Oni lepak barziej krzyknęli. Mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan.
2.WUJEK.1923Rzekł im Starosta: Cóż wżdy złego uczynił? A oni więcéj wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan.
3.RAKOW.NTA Starosta rzekł: Cóż bowiem złego uczynił? a oni obficie krzyczeli, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan!
4.GDAŃSKA.1881A starosta rzekł: Cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tem bardziej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany!
5.GDAŃSKA.2017Namiestnik zaś zapytał: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im Starosta: Cóż wżdy złego uczynił? a oni tym więcej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowan.
7.SZCZEPAŃSKIWszyscy {mu} mówią: Na krzyż z Nim! Namiestnik im odrzekł: Cóż więc złego On uczynił? Ale oni jeszcze więcej krzyczeli, wołając: Na krzyż z Nim!
8.GRZYM1936Odpowiedzieli wszyscy: Na krzyż z nim. I znowu zapytuje ich Piłat: Cóż on złego uczynił? Ale oni coraz silniej wołali: Na krzyż z nim.
9.DĄBR.WUL.1973Mówią mu wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany. Rzekł im namiestnik: Cóż tedy złego uczynił? Ale oni tym więcej wołali mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany.
10.TYSIĄCL.WYD5Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim!
11.BRYTYJKATen zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
12.POZNAŃSKAPiłat rzekł: - Co On zrobił złego? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: - Na krzyż z Nim!
13.WARSZ.PRASKAI powiedział: Cóż On złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Niech będzie ukrzyżowany!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A namiestnik powiedział: Jak to, co złego uczynił? Ale oni tym bardziej wołali, mówiąc: Niech zostanie ukrzyżowany.
15.EIB.BIBLIA.2016Co zatem złego uczynił? - zapytał. Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej: Ukrzyżuj Go!
16.TOR.NOWE.PRZ.A namiestnik powiedział: Co więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc: Niech zostanie ukrzyżowany!