« Mat 27:65 Ewangelia Mateusza 27:66 Mat 28:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni szedszy obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień z strażą.
2.WUJEK.1923A oni szedłszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień z strażą.
3.RAKOW.NTA oni szedszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień, z strażą.
4.GDAŃSKA.1881A oni poszedłszy, osadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.
5.GDAŃSKA.2017Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oni szedłszy, obwarowali grób zapieczętowawszy kamień, i straż przystawiwszy.
7.SZCZEPAŃSKIOni zaś odeszli, a opieczętowawszy kamień, obstawili grób strażą.
8.MARIAWICIA oni poszedłszy, obwarowali grób, opieczętowawszy kamień ze strażą.
9.GRZYM1936Poszli więc zabezpieczyć grób na wszelki wypadek: opieczętowali go i postawili straże.
10.DĄBR.WUL.1973A oni odszedłszy obwarowali grób, zapieczętowali kamień i postawili straże.
11.DĄBR.GR.1961A oni odszedłszy, obwarowali grób, pieczętując kamień i stawiając straże.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.
13.BRYTYJKAPoszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.
14.POZNAŃSKAOni zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i ustawiając straż.
15.WARSZ.PRASKAPoszli tedy, opieczętowali kamień, postawili straż.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc oni poszli, zabezpieczyli sobie grób za pomocą straży i zapieczętowali kamień.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszli więc i zabezpieczyli grób - opieczętowali kamień oraz postawili straże.
18.TOR.PRZ.2023A oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straże.