« Mat 28:15 Ewangelia Mateusza 28:16 Mat 28:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jedennaście uczniowie szli do Galileje na górę gdzie im był postanowił Jezus.
2.WUJEK.1923Lecz jedenaście uczniów szli do Galilei na górę, gdzie im był postanowił Jezus.
3.RAKOW.NTA jedennaście uczniów szli do Galileiey, na górę gdzie im rozrządził Jezus.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus.
5.GDAŃSKA.2017Potem jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz jedenaście uczniów szli do Galileiey na górę, gdzie im postanowił Jezus.
7.SZCZEPAŃSKIJedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał.
8.GRZYM1936Tymczasem jedenastu poszło do Galilei na górę, jak im Jezus postanowił.
9.DĄBR.WUL.1973A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus.
10.DĄBR.GR.1961A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus.
11.TYSIĄCL.WYD5Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
12.BRYTYJKAA jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
13.POZNAŃSKAA jedenastu uczniów wyruszyło do Galilei na górę, którą im wskazał Jezus.
14.WARSZ.PRASKAA jedenastu uczniów udało się do Galilei w stronę góry wyznaczonej przez Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz jedenastu uczniów poszło do Galilei, na łańcuch górski, gdzie im wyznaczył Jezus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedenastu uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus.
17.TOR.NOWE.PRZ.A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie wyznaczył im Jezus.