« Mat 6:8 Ewangelia Mateusza 6:9 Mat 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak przeto módlcie się wy: Ojcze nasz któryś w niebiesiech.
2.WUJEK.1923Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje.
3.RAKOW.NTTak tedy módlcie się wy: Ojcze nasz, który na niebiesiech jesteś; Niech się święci imię twoje.
4.GDAŃSKA.1881Wy tedy tak się módlcie; Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje;
5.GDAŃSKA.2017Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWy tedy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech: święć się imię twoje.
7.SZCZEPAŃSKIWy przeto tak się macie modlić: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje;
8.GRZYM1936Wy tak modlić się będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię twoje,
9.DĄBR.WUL.1973Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię twoje;
10.DĄBR.GR.1961Wy przeto tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje;
11.TYSIĄCL.WYD5Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!
12.BRYTYJKAA wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
13.POZNAŃSKAWy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje Imię,
14.WARSZ.PRASKAMódlcie się tedy w ten sposób: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Niech będzie uświęcone imię Twoje,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy więc, módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, święć się Imię Twoje;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach! Niech Twoje imię zostanie uświęcone.