« 2Moj 3:9 2 Księga Mojżeszowa 3:10 2Moj 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale pójdź, a poślę cię do Pharaona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelowe z Egiptu.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, pójdź, a poślę cię do Faraona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelskie z Egiptu.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz idź, poślę cię do faraona, abyś wyprowadził mój lud, synów Izraela, z Egiptu.
4.CYLKOWI tak pójdź, - Ja poszlę cię do Faraona - a wyprowadź lud Mój, synów Israela, z Micraim."
5.KRUSZYŃSKIA teraz idź, posyłam cię do faraona, a wyprowadzisz lud mój, synów Izraela z Egiptu".
6.MIESESTeraz więc pójdź, Ja poślę ciebie do Faraona, a ty wywiedź [sc. na wolność] lud mój. Synów Izraela z Egiptu”.
7.TYSIĄCL.WYD5Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.
8.BRYTYJKAPrzeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu.
9.POZNAŃSKARuszaj więc teraz! Wyślę cię do faraona, a ty wyprowadź z Egiptu mój lud, synów Izraela.
10.WARSZ.PRASKAIdź przeto do faraona i wyprowadź Izraelitów, naród mój, z Egiptu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc, idź Ja cię poślę do faraona; wyprowadź Mój lud, synów Israela z Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Teraz więc - idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu.