« 2Moj 3:11 2 Księga Mojżeszowa 3:12 2Moj 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który mu rzekł: Ja będę z tobą: a to będziesz miał na znak, żem cię posłał: Gdy wywiedziesz lud mój z Egiptu, ofiarujesz Bogu na téj górze.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg: Oto, będę z tobą, a to miej na znak, żem cię ja posłał: Gdy wywiedziesz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze.
3.GDAŃSKA.2017Bóg odpowiedział: Oto ja będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie, że ja cię posłałem: gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze.
4.CYLKOWI rzekł: "Wszak będę z tobą: a to ci znakiem, żem Ja cię posłał!... Gdy zaś wywiedziesz lud z Micraim, będziecie służyli Bogu przy górze tej."
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg: "Oto ja będę z tobą i ten będziesz miał dowód, że ja cię posłałem, abyś wyprowadził lud z Egiptu, że będziecie służyć Bogu na tej górze".
6.MIESESA On rzekł: „Zaprawdę! Ja będę z tobą; – to zaś niech ci będzie znakiem, że Ja posłałem ciebie: „Gdy wyprowadzisz [sc. na wolność] lud ten z Egiptu, będziecie służyli Bogu na tej górze”.
7.TYSIĄCL.WYD5A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.
8.BRYTYJKAI odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze.
9.POZNAŃSKA[Bóg] odrzekł: - Ja będę przecież z tobą! A znakiem dla ciebie, że to Ja cię posłałem, będzie to, że skoro wyprowadzisz ten lud z Egiptu, na tej właśnie górze będziecie sprawowali służbę Bożą.
10.WARSZ.PRASKALecz Bóg na to: Ja jestem z tobą i Ja cię posyłam. Natomiast znakiem dla ciebie będzie to, że gdy wyprowadzisz twój lud z Egiptu, na tej górze oddacie cześć Bogu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Przecież będę z tobą to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem... Zaś kiedy wyprowadzisz lud z Micraim, będziecie służyli Bogu przy tej górze.
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy usłyszał: Dlatego, że JESTEM z tobą - i to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze.