« 1Moj 41:11 1 Księga Mojżeszowa 41:12 1Moj 41:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Był tam młodzieniec Hebrejczyk, tegóż hetmana nad żołnierzmi służebnik: któremu sny powiedziawszy,
2.GDAŃSKA.1881A był tam z nami młodzieniec Hebrejczyk, sługa hetmana żołnierzów, któremuśmy powiedzieli, i wyłożył nam sny nasze, każdemu według snu jego wyłożył.
3.GDAŃSKA.2017A był tam z nami młodzieniec, Hebrajczyk, sługa dowódcy straży, któremu opowiedzieliśmy nasze sny, a on wytłumaczył je nam, każdemu według jego snu.
4.NEUFELD.1863A tam był z nami młodzieniec Ibrej, niewolnik zwierzchnika oprawców i opowiadaliśmy mu i wyłożył nam sny nasze, każdemu wedle snu jego wyłożył.
5.CYLKOWA był tam z nami młodzieniec Ibrejski, sługa naczelnika przybocznej straży; i opowiedzieliśmy mu i wyłożył nam sny nasze, każdemu wedle snu jego wyłożył.
6.KRUSZYŃSKIBył tam z nami młodzieniec Hebrajczyk, sługa dowódcy gwardji. I opowiedzieliśmy mu, a on odkrył sny nasze, każdy sen według swego znaczenia.
7.MIESESZ nami był tam młodzieniec Hebrejczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, opowiedzieliśmy jemu, a on wytłumaczył nam sny nasze, jak czyj był sen, tak on [go] tłumaczył,
8.TYSIĄCL.WYD5A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu, a on wyjaśnił nam nasze sny: wyjaśnił sen każdego z nas.
9.BRYTYJKAA był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem.
10.POZNAŃSKAA był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu [to], a on objaśnił nam nasze sny - każdemu objaśnił jego sen.
11.WARSZ.PRASKABył z nami w więzieniu pewien Hebrajczyk, niewolnik naczelnika straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu nasze sny, a on wyłożył nam ich znaczenie. W obydwu przypadkach jego przepowiednia się sprawdziła.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A był tam z nami ebrejski młodzieniec, sługa naczelnika przybocznej straży; więc opowiedzieliśmy mu nasze sny i nam wyłożył; wyłożył każdemu według jego snu.
13.EIB.BIBLIA.2016Był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej. Opowiedzieliśmy mu nasze sny i on nam je wyłożył, każdy sen stosownie do jego znaczenia.