« 1Moj 41:16 1 Księga Mojżeszowa 41:17 1Moj 41:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Powiedział tedy Pharao, co widział: Zdało mi się, żem stał na brzegu rzeki.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Farao do Józefa: Zdało mi się we śnie, jakobym stał na brzegu rzeki.
3.GDAŃSKA.2017Faraon powiedział więc do Józefa: Oto w moim śnie stałem na brzegu rzeki.
4.NEUFELD.1863I rzekł Parao do Josefa: we śnie moim; otóż stanąłem nad brzegiem rzeki.
5.CYLKOWI rzekł Faraon do Josefa: "We śnie moim, - niby stoję nad brzegiem rzeki.
6.KRUSZYŃSKII przemówił faraon do Józefa: "We śnie moim oto stoję nad brzegiem rzeki.
7.MIESESI Faraon rzekł do Józefa: „We śnie moim: oto stoję na brzegu Rzeki,
8.TYSIĄCL.WYD5Faraon więc powiedział do Józefa: Oto stałem we śnie nad brzegiem Nilu.
9.BRYTYJKAWtedy rzekł faraon do Józefa: Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu,
10.POZNAŃSKAWtedy faraon zaczął opowiadać Józefowi: - Oto w moim śnie stanąłem nad brzegiem Nilu.
11.WARSZ.PRASKAZaczął tedy faraon opowiadać Józefowi: Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A faraon powiedział do Josefa: W moim śnie niby stoję nad brzegiem rzeki.
13.EIB.BIBLIA.2016Faraon opowiedział więc Józefowi swój sen: Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu.