« 1Moj 41:28 1 Księga Mojżeszowa 41:29 1Moj 41:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto przyjdą siedm lat żyzności wielkiéj po wszystkiéj ziemi Egipskiéj:
2.GDAŃSKA.1881Oto, siedem lat nadejdzie bardzo obfitych we wszystkiej ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi Egiptu.
4.NEUFELD.1863Otóż siedm lat nadejdą wielkiéj okwitości w całym kraju Micrajim.
5.CYLKOWOto siedm lat nadejdzie obfitości wielkiej na całej ziemi Micraim.
6.KRUSZYŃSKIOto nadejdzie na całą ziemię egipską siedm lat bardzo urodzajnych.
7.MIESESOto siedem lat nadejdzie obfitości wielkiej w całym Kraju Egipskim,
8.TYSIĄCL.WYD5Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie.
9.BRYTYJKANadejdzie teraz siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej,
10.POZNAŃSKAOto nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej.
11.WARSZ.PRASKANadejdzie najpierw siedem lat wielkiego dobrobytu w całym Egipcie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdzie siedem lat wielkiej obfitości na całej ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016Otóż nadchodzi w Egipcie siedem lat wielkiego dostatku.