« 1Moj 41:28 1 Księga Mojżeszowa 41:29 1Moj 41:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto przyjdą siedm lat żyzności wielkiéj po wszystkiéj ziemi Egipskiéj:
2.GDAŃSKA.1881Oto, siedem lat nadejdzie bardzo obfitych we wszystkiej ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi Egiptu.
4.CYLKOWOto siedm lat nadejdzie obfitości wielkiej na całej ziemi Micraim.
5.KRUSZYŃSKIOto nadejdzie na całą ziemię egipską siedm lat bardzo urodzajnych.
6.MIESESOto siedem lat nadejdzie obfitości wielkiej w całym Kraju Egipskim,
7.TYSIĄCL.WYD5Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie.
8.BRYTYJKANadejdzie teraz siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej,
9.POZNAŃSKAOto nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej.
10.WARSZ.PRASKANadejdzie najpierw siedem lat wielkiego dobrobytu w całym Egipcie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdzie siedem lat wielkiej obfitości na całej ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Otóż nadchodzi w Egipcie siedem lat wielkiego dostatku.