« 1Moj 41:33 1 Księga Mojżeszowa 41:34 1Moj 41:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który niech postanowi urzędniki po wszystkich krainach: a piątą część urodzaju przez siedm lat żyznych,
2.GDAŃSKA.1881Niech tak uczyni Farao, a postanowi urzędniki nad ziemią i zbierze piątą część urodzajów ziemi Egipskiej przez te siedem lat obfitych.
3.GDAŃSKA.2017Niech faraon tak postąpi i ustanowi urzędników nad ziemią, i zbierze piątą część plonów ziemi Egiptu przez te siedem lat obfitości.
4.NEUFELD.1863Niech Parao tak uczyni: niech przełoży przełożonych nad krajem i opiątkują kraj Micrajim, w siedmiu latach okwitości.
5.CYLKOWI niechaj zarządzi Faraon, aby ustanowił nadzorców nad ziemią, i zbierał piątą część urodzajów ziemi Micraim, w siedmiu latach obfitości.
6.KRUSZYŃSKINiech ustanowi nadto faraon dozorców nad krajem, aby zbierali piątą część z ziemi egipskiej podczas lat urodzajnych.
7.MIESESNiech Faraon działa, niech zamianuje nadzorców nad krajem i niechaj zbierą piątą część plonu Kraju Egipskiego w ciągu siedmiu lat tych obfitości.
8.TYSIĄCL.WYD5Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości.
9.BRYTYJKANiech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzajów w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości.
10.POZNAŃSKANiech faraon ponadto wyznaczy nadzorców nad tą ziemią i [gromadzi] piątą część [zbiorów] z ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości!
11.WARSZ.PRASKAPowinien też faraon ustanowić specjalnych pełnomocników i rozesłać ich po całym kraju, żeby jedną piątą corocznych zbiorów z całego kraju przez siedem lat urodzaju gromadzili na zapas.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech też faraon zarządzi, aby ustanowił nadzorców nad ziemią i w siedmiu latach obfitości zbierał piątą część urodzajów ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016Niech mu następnie zleci, by ustanowił niezwłocznie namiestników nad krajem. Niech każe odkładać piątą część plonów zebranych w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości.