« 1Moj 41:41 1 Księga Mojżeszowa 41:42 1Moj 41:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zdjął pierścień z ręki swéj, i dał go na rękę jego: i ubrał go w szatę bisiorową, i włożył łańcuch złoty na szyję jego.
2.GDAŃSKA.1881Zdjął tedy Farao pierścień swój z ręki swej, i dał go na rękę Józefową; oblekł go też w szatę bisiorową, i włożył łańcuch złoty na szyję jego.
3.GDAŃSKA.2017Zdjął więc faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, oblekł go też w szatę bisiorową, a na szyję włożył mu złoty łańcuch.
4.NEUFELD.1863I zdjął Parao pierścień swój z ręki swojéj, i włożył go na rękę Josefa, i odział go w szaty z bisioru i zawiesił łańcuch złoty na szyję jego.
5.CYLKOWI zdjął Faraon pierścień swój z ręki swojej, i włożył go na rękę Josefa; i przyodział go w szaty z bisioru, i zawiesił łańcuch złoty na szyję jego.
6.KRUSZYŃSKII zdjął faraon pierścień swój ze swojej ręki i włożył go na rękę Józefa, i okrył go szatą z bisioru i włożył na szyję jego łańcuch złoty.
7.MIESESFaraon zdjął swój pierścień z ręki swojej i włożył go na rękę Józefa, wdział nań szaty z bisioru, włożył łańcuch złoty na szyję jego,
8.TYSIĄCL.WYD5Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najcieńszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch.
9.BRYTYJKAPotem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi,
10.POZNAŃSKAPotem faraon zdjął sygnet z palca i wsunął go na palec Józefa; i kazał go oblec w szaty z cienkiego lnu, a na jego szyi zawiesił złoty łańcuch.
11.WARSZ.PRASKAI zdjął faraon ze swojej ręki pierścień z pieczęcią, i włożył go na palec Józefowi. Przyodział go też w płaszcz purpurowy, a na jego szyi zawiesił złoty łańcuch.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Faraon zdjął ze swojej ręki swój pierścień oraz włożył go na rękę Josefa; przyodział go także w szaty z bisioru oraz zawiesił na jego szyi złoty łańcuch.
13.EIB.BIBLIA.2016Po tych słowach faraon zdjął sygnet ze swej ręki i włożył go na rękę Józefa. Następnie kazał go odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi.