« 1Moj 41:43 1 Księga Mojżeszowa 41:44 1Moj 41:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł jeszcze król do Józepha: Jam jest Pharaon, bez twego rozkazania nie podniesie żaden ręki albo nogi we wszystkiéj ziemi Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Farao do Józefa: Jam jest Farao, a bez twego pozwolenia nie podniesie żaden ani ręki, ani nogi swej, we wszystkiej ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Potem faraon powiedział do Józefa: Ja jestem faraonem, a bez twego pozwolenia nikt na całej ziemi Egiptu nie podniesie ani ręki, ani nogi.
4.CYLKOWI rzekł Faraon do Josefa: "Ja Faraon; ale bez ciebie nie podniesie nikt ani ręki, ani nogi swojej, w całej ziemi Micraim".
5.KRUSZYŃSKII rzekł faraon do Józefa. "Jam jest faraonem, a bez ciebie nikt nie podniesie ręki swej, ani nogi swej w całej ziemi egipskiej".
6.MIESESFaraon rzekł tedy do Józefa: „Ja jestem Faraonem, ale bez ciebie nikt nie podniesie ani ręki swojej, ani nogi swojej w całym Kraju Egipskim”.
7.TYSIĄCL.WYD5rzekł do niego: Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim.
8.BRYTYJKAPotem rzekł faraon do Józefa: Jam jest faraon, lecz bez twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi.
9.POZNAŃSKAPowiedział też faraon do Józefa: - Ja jestem faraonem, lecz bez zgody twojej nikt w całej ziemi egipskiej nie ruszy ręką ani nogą!
10.WARSZ.PRASKANadto powiedział faraon do Józefa: Ja jestem faraonem, ale bez twojej woli nikt nie może ruszyć ani ręką, ani nogą w całym Egipcie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Faraon powiedział też do Josefa: Ja jestem faraonem; ale bez ciebie nikt nie podniesie swojej ręki, ani nogi, w całej ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Później faraon powiedział Józefowi: Ja jestem faraonem, lecz bez ciebie nikt, w całym Egipcie, nie podniesie ręki ani nogi.