« 1Moj 41:44 1 Księga Mojżeszowa 41:45 1Moj 41:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odmienił imię jego, i nazwał go językiem Egipskim, Zbawicielem świata: i dał mu za żonę Aseneth, córkę Putyphara, kapłana Heliopolskiego. Wyjechał tedy Józeph na ziemię Egipską:
2.GDAŃSKA.1881I nazwał Farao imię Józefowe, Safnat Paneach, a dał mu Asenatę, córkę Potyfara, przełożonego Ońskiego, za żonę. I wyjechał Józef na ziemię Egipską.
3.GDAŃSKA.2017I faraon nadał Józefowi imię Safnat Paneach, i dał mu za żonę Asenat, córkę Poti-Fery, kapłana z On. I Józef wyjechał na całą ziemię Egiptu.
4.NEUFELD.1863I nazwał Parao imię Josefa: zbawiciel świata, i dał mu Osnath córkę Poty-Fera kapłana On za żonę. I przeszedł Josef cały kraj Micrajim.
5.CYLKOWI nazwał Faraon imię Josefa: Cafnath-Paneach; a dał mu Osnatę, córkę Poti-fery, kapłana Onu, za żonę. I przeszedł Josef całą ziemię Micraim.
6.KRUSZYŃSKINazwał faraon Józefa Cafnath-Paneah i dał mu za żonę Aseneth, córkę putyfara, kapłana z On. I udał się Józef na zwiedzenie Egiptu.
7.MIESESWówczas Faraon nazwał Józefa „Cāfěnat-Panēach” i dał mu Ăsěnatę, córkę Pōtifery, kapłana Onu za żonę, poczem Józef wyruszył i objechał cały Kraj Egipski.
8.TYSIĄCL.WYD5I nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On imieniem Poti Fera. Józef stał się zarządcą ziemi egipskiej.
9.BRYTYJKANadał też faraon Józefowi imię: Safenat-Paneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Poti-Fera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej.
10.POZNAŃSKAFaraon nadał Józefowi imię Cofnat Paneach. I dał mu za żonę Asnat, córkę kapłana Poti-Fery z On. [Odtąd] kroczył Józef na czele Egiptu.
11.WARSZ.PRASKANadał faraon Józefowi imię Safnat Paneach, a za żonę dał mu niejaką Asenat, córkę Poti Fera, kapłana z On. Tak to stał się Józef panem całego Egiptu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I faraon nazwał imię Josefa: Cafnath–Paneach; oraz dał mu za żonę Osnatę, córkę kapłana Onu, Potiferi. Zatem Josef wyjechał na ziemię Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016I nadał faraon Józefowi imię Safenat-Paneach. Dał mu za żonę Asenat, córkę Poti-Fery, kapłana z On, i tak rozpoczął Józef swe rządy w Egipcie.