« 1Moj 41:7 1 Księga Mojżeszowa 41:8 1Moj 41:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rano strachem zdjęty posłał do wszystkich wieszczków Egiptu, i wszystkich mędrców; i przyzwanym powiedział sen: a nie było, ktoby wyłożył.
2.GDAŃSKA.1881A toć był sen. A gdy było rano, strwożony był duch jego; i posławszy wezwał wszystkich wieszczków Egipskich, i wszystkich mędrców jego, i opowiedział im Farao sny swoje; a nie było, kto by je wyłożył Faraonowi.
3.GDAŃSKA.2017A gdy nastał ranek, był zaniepokojony w duchu i kazał wezwać wszystkich wróżbitów i mędrców Egiptu. I opowiedział im faraon swoje sny, ale nie było nikogo, kto by potrafił je faraonowi wytłumaczyć.
4.NEUFELD.1863I stało się zrana, wzruszył się duch jego i posłał i zwołał wszystkich hieroglifistów Micrajim i wszystkich jego mędrców i opowiadał Parao im sen swój, a nie było wykładającego ich Paraonowi.
5.CYLKOWI stało się zrana, zaniepokoił się duch jego; i posłał i zwołał wszystkich wróżbitów Micraimu i wszystkich mędrców jego; i opowiedział im Faraon sny swoje: lecz nie było nikogo, któryby je wytłomaczył Faraonowi.
6.KRUSZYŃSKIRano zaniepokoił się faraon w duchu, a posławszy, przywołał wszystkich wieszczbiarzy egipskich i wszystkich mędrców i opowiedział im swój sen, lecz nie mogli go wyłożyć faraonowi.
7.MIESESRankiem zaniepokoił się umysł jego, więc posłał i zwołał wszystkich wróżbitów Egiptu i wszystkich mędrców jego. Faraon opowiedział im swój sen, ale nikt nie umiał wytłumaczyć go Faraonowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wyjaśnić faraonowi te sny.
9.BRYTYJKARano, zaniepokojony w duchu, kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców. I opowiedział im faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi.
10.POZNAŃSKARano odczuwał niepokój i polecił przywołać wszystkich wróżbiarzy egipskich i wszystkich mędrców. Opowiedział im swój sen, ale nie było nikogo, kto by go faraonowi objaśnił.
11.WARSZ.PRASKARano czuł się bardzo nieswojo. Polecił sprowadzić do siebie wszystkich wróżbitów i mędrców z całego Egiptu. Gdy przybyli, opowiedział im o swoich snach, ale nikt z obecnych tam nie mógł mu powiedzieć, co mogłyby owe sny oznaczać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy było rano, jego duch się zaniepokoił; zatem posłał i zwołał wszystkich wróżbitów Micraimu oraz wszystkich jego mędrców; i faraon opowiedział im swoje sny, lecz nie było nikogo, kto by je wytłumaczył faraonowi.
13.EIB.BIBLIA.2016Rano trawił go niepokój. Posłał więc i wezwał wszystkich wróżbitów Egiptu, wszystkich jego mędrców, i opowiedział im swoje sny. Nikt jednak nie potrafił mu ich wyłożyć.