« Psal 144:15 Księga Psalmów 145:1 Psal 145:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:1) Wyszyć cię będę, Boże moj, krolu moj, i błogosławić będę imię twe na wieki i na wiek wiekom.
2.PS.PUŁAWSKI(144:1) Wyszyć cie będę, Boże moj, krolu ❬moj❭, i błogosławić będę imię twoje na wieki i na wieki wiekom.
3.WUJEK.1923Chwała samemu Dawidowi. Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń pochwalna Dawida. Będę cię wywyższać, Boże mój, królu mój, i będę błogosławić twe imię na wieki wieków.
6.PS.BYCZ.1854Psalm chwały, Dawida. Będę-wywyższał-Cię, Boże-mój, o-Królu! i-będę-błogosławił Imię-Twé, na-wieki wieków.
7.GÖTZE.1937Pochwalna pieśń Dawida. WYWYŻSZAĆ Cię będę, Boże mój, Królu, i uwielbiać imię Twoje zawsze i na wieki!
8.CYLKOWHymn Dawida. Wynoszę Cię Panie mój, królu, błogosławię imię Twoje na wieki wieków.
9.KRUSZYŃSKIHymn Dawida. Alef. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu! i błogosławić będę imieniu Twemu na wieki wieczne.
10.ASZKENAZYChwała Dawidowa. Wywyższyć Cię pragnę Boże mój, - królu, i imię Twe błogosławić na wieczność wieczności.
11.SZERUDAHymn Dawida. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:1) Chwalby. Dawidowy. {Alef} Będę Cię sławił, Boże mój, Królu; i na wieki błogosławił imieniu Twojemu.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń pochwalna. Dawida. {Alef} Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki.
14.BRYTYJKAHymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.
15.POZNAŃSKA[Psalm] pochwalny; Dawida. Wysławiam Ciebie, Boże, mój królu, błogosławię Twoje Imię na wieki.
16.WARSZ.PRASKAPieśń pochwalna. Dawida. [Alef] Pragnę Cię sławić, Boże mój i Królu, Imię Twoje wysławiać pragnę po wsze czasy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Hymn Dawida. Wynoszę Cię, Boże mój i Królu, na wieki wieków będę wysławiał Twoje Imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITHymn Dawida. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, I błogosławił Twoje imię wiecznie!
19.TOR.PRZ.2023Hymn pochwalny Dawida. Będę Cię wywyższał, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twoje imię na wieki wieków.