« Psal 145:12 Księga Psalmów 145:13 Psal 145:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:13) Krolewstwo twoje krolewstwo wszech wiekow a państwo twoje we wsze pokolenie i w pokolenie. (144:14) Wierny Gospodzin we wszech słowiech swojich i święty we wszech dzielech swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(144:13) Krolewstwo twoje krolewstwo wszech wiekow a państwo twoje we wsze pokolenie i w pokolenie. (144:14) Wierny Gospodzin we wszech słowiech swoich i święty we wszech dzielech swoich.
3.WUJEK.1923Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich.
4.GDAŃSKA.1881Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.
5.GDAŃSKA.2017Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
6.PS.BYCZ.1854Królestwo-Twé, królestwem wszystkich wieków; a,-panowanié-Twojé, po-wszystkie wieki, i-pokolenia.
7.GÖTZE.1937Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
8.CYLKOWKrólestwo Twoje królestwem wszech światów, a panowanie Twoje od pokolenia do pokolenia.
9.KRUSZYŃSKIMem. Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, i panowanie Twoje na wszystkie pokolenia.
10.ASZKENAZYKrólowanie Twoje królestwem wszystkich wieczności a władztwo Twoje we wszystkich pokoleniach.
11.SZERUDAKrólestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a władza Twoja trwa przez wszystkie pokolenia.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:13) {Mem} Twoje królestwo, królestwem wszystkich wieków, Twe panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. {(Nun)Pan wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.
13.TYSIĄCL.WYD5{Mem} Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
14.BRYTYJKAKrólestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
15.POZNAŃSKATwoje królestwo jest królestwem wszystkich wieków, Twe panowanie trwa po wszystkie pokolenia. Wierny jest Jahwe we wszystkich swoich słowach, święty we wszystkich swoich dziełach.
16.WARSZ.PRASKA[Mem] Królestwo Twoje – to wieczne królestwo, Twoje panowanie z pokolenia na pokolenie. [Nun] (Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, i pełen dobroci we wszystkim, co czynił).
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje królestwo królestwem wszechświatów, a Twoje panowanie na wieczność.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje królestwo jest królestwem wiecznym, A Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. PAN jest wierny - we wszystkim, co powiedział, I wierny we wszystkich swoich dziełach.
19.TOR.PRZ.2023Twoje królestwo jest królestwem przez wszystkie wieki, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.