« Psal 145:14 Księga Psalmów 145:15 Psal 145:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:16) Oczy szwszech w cię pwają, Gospodnie, a ty dajesz karmią jich w czas potrzebizny.
2.PS.PUŁAWSKI(144:16) Oczy wszech w cię pwają, Gospodnie, a ty dajesz karmią jich w czas potrzebizny.
3.WUJEK.1923Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego.
4.GDAŃSKA.1881Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.
5.GDAŃSKA.2017Oczy wszystkich oczekują ciebie, a ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
6.PS.BYCZ.1854Oczy wszystkich, jestestw, na-Ciebie pilnie-patrzą; a-Ty, dawającymeś im, pokarm-ich, w-czasie-swoim.
7.GÖTZE.1937Oczy wszystkich czekają na Ciebie, a Ty dajesz im pokarm czasu swego;
8.CYLKOWOczy wszystkich Ciebie wyglądają, a Ty dajesz im pożywienie ich w swoim czasie.
9.KRUSZYŃSKIAin. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję pokładają, a Ty dajesz im pokarm czasu swego.
10.ASZKENAZYOczy wszystkich ku Tobie wvglądają tęsknie a Ty im dawasz ich karm w swoim czasie.
11.SZERUDAOczy wszystkich wyglądają Ciebie, a Ty im dajesz pokarm w swoim czasie.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:15) {Ain} Oczy wszystkich w Tobie mają nadzieję, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
13.TYSIĄCL.WYD5{Ain} Oczy wszystkich wyglądają Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
14.BRYTYJKAOczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
15.POZNAŃSKAOczy wszystkich wznoszą się ku Tobie z nadzieją, a Ty dajesz im pokarm w odpowiednim czasie.
16.WARSZ.PRASKA[Ain] Oczy wszystkich wpatrują się w Ciebie, a Ty zsyłasz im pokarm we właściwym czasie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wypatrują Cię oczy wszystkich, a Ty dajesz im pożywienie w swoim czasie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOczy wszystkich ku Tobie spoglądają, A Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.
19.TOR.PRZ.2023Oczy wszystkich patrzą z nadzieją na Ciebie, a Ty im dajesz pokarm w swoim czasie.