« Psal 145:15 Księga Psalmów 145:16 Psal 145:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:17) Otwarzasz ty rękę twoję i napełniasz wszelkie źwierzę błogosławienia.
2.PS.PUŁAWSKI(144:17) Otwarzasz ty rękę twoję i napełniasz wszelikie źwierzę błogosławienia.
3.WUJEK.1923Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem.
4.GDAŃSKA.1881Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
5.GDAŃSKA.2017Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
6.PS.BYCZ.1854Otwiérającymeś rękę-Twę, i,-nasycającymeś, wszystko żyjącé, upodobaniem.
7.GÖTZE.1937Otwierasz rękę Swoją i nasycasz wszystko, co żyje, łaskawością.
8.CYLKOWOtwierasz rękę Twoję, i nasycasz wszystko co żyje do woli.
9.KRUSZYŃSKIPe. Otwierasz rękę swą i nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania. Cade.
10.ASZKENAZYOtwierasz rękę Twą i sycisz zadowoleniem wszystko, co żywe.
11.SZERUDAOtwierasz swą dłoń i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:16) {Pe} Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, życzliwie nasycasz.
13.TYSIĄCL.WYD5{Pe} Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
14.BRYTYJKAOtwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
15.POZNAŃSKAOtwierasz Twą rękę i sycisz wszelkie stworzenie żyjące, ile pragnie.
16.WARSZ.PRASKA[Pe] Ty swoją rękę otwierasz i karmisz wszystkich, których sam wybierasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otwierasz Twoją rękę i co żyje, wszystko nasycasz do woli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWyciągasz swoją rękę i zaspokajasz Pragnienia wszystkich żyjących.
19.TOR.PRZ.2023Otwierasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących.