« Psal 145:16 Księga Psalmów 145:17 Psal 145:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:18) Prawy Gospodzin we wszech drogach swojich i święty we wszech dzielech swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(144:18) Prawy Gospodzin we wszech drogach swoich i święty we wszech dzielech swoich.
3.WUJEK.1923Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich.
4.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich.
5.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwy jest PAN we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach.
6.PS.BYCZ.1854Sprawiedliw Pan, we-wszech drogach-swych, i-dobrotliw, we-wszech dziéłach-swoich.
7.GÖTZE.1937Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach Swoich i dobrotliwy we wszystkich Swoich dziełach.
8.CYLKOWSprawiedliwy Bóg na wszystkich drogach Swoich, i łaskawy we wszystkich czynach Swoich.
9.KRUSZYŃSKISprawiedliwy Pan na wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich.
10.ASZKENAZYSprawiedliwy Jehowa we wszystkich drogach Swych a miłościwy we wszystkich Swych czynach.
11.SZERUDASprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:17) {Sade} Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i we wszystkich swoich dziełach święty.
13.TYSIĄCL.WYD5{Sade} Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
14.BRYTYJKASprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoichI łaskawy we wszystkich dziełach swoich.
15.POZNAŃSKASprawiedliwy jest Jahwe na wszystkich swoich drogach, łaskawy we wszystkich swych dziełach.
16.WARSZ.PRASKA[Sade] Prawy jest Pan we wszystkim, co czyni, pełne są dobroci wszystkie Jego dzieła.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest sprawiedliwy na wszystkich Swoich drogach oraz łaskawy we wszystkich Swoich czynach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawiedliwy jest PAN na wszystkich swoich drogach I łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
19.TOR.PRZ.2023Sprawiedliwy jest Jhwh na wszystkich swoich drogach i święty we wszystkich swoich dziełach.