« Psal 145:17 Księga Psalmów 145:18 Psal 145:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:19) Blizu jest Gospodzin szwszem wzywającym ji, wszem wzywającym ji w prawdzie.
2.PS.PUŁAWSKI(144:19) Blizu jest Gospodzin wszem wzywającym ji w prawdzie.
3.WUJEK.1923Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Bliski jest PAN wszystkim, którzy go wzywają; wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
6.PS.BYCZ.1854Bliskim, Pan, wszystkich wzywających-Go; wszystkich, tych, którzy wzywają-Go, w-prawdzie.
7.GÖTZE.1937Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie.
8.CYLKOWBlizki Bóg wszystkim, którzy Go wzywają, każdemu kto wzywa Go szczerze.
9.KRUSZYŃSKIKof. Blisko jest Pan wszystkich, co Go wzywają - wszystkich, co Go wzywają w prawdzie.
10.ASZKENAZYBlizki Jehowa wszystkim, którzy Go wołają, wszystkim którzy wołają Go w prawdziwości.
11.SZERUDAPan jest bliski wszystkich, którzy go wzywają, wszystkich, którzy Go wzywają szczerze.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:18) {Kof} Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
13.TYSIĄCL.WYD5{Kof} Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go, wszystkich wzywających Go szczerze.
14.BRYTYJKABliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
15.POZNAŃSKABliski jest Jahwe wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze.
16.WARSZ.PRASKA[Kof] Blisko jest Pan tych, co Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają; każdemu, kto szczerze Go wzywa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBliski jest PAN wszystkim, którzy Go wzywają, Wszystkim, którzy wzywają Go szczerze.
19.TOR.PRZ.2023Bliski jest Jhwh wszystkim, którzy Go wzywają; wszystkim, którzy Go będą wzywać w prawdzie.