« Psal 145:20 Księga Psalmów 145:21 Psal 146:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:22) Chwalenie panowo mołwić będą usta moja i błogosław wszelkie ciało imieniu świętemu jego na wieki i na wiek wieka.
2.PS.PUŁAWSKI(144:22) Chwalenie Gospodnowo mołwić będą usta moja i błogosław wszelkie ciało imieniu świętemu jego na wieki i na wieki wieka.
3.WUJEK.1923Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.
5.GDAŃSKA.2017Moje usta będą głosić chwałę PANA i niech wszelkie ciało błogosławi jego święte imię na wieki wieków.
6.PS.BYCZ.1854Chwałę Pana, będą-opowiadały usta-moje, i-będzie-błogosławiło, wszelkié ciało, Imię Świętości-Jego, na-wieki wieków.
7.GÖTZE.1937Usta moje niech wypowiadają chwałę Pańską, a wszelkie ciało niechaj wielbi imię Jego święte zawsze i na wieki!
8.CYLKOWChwałę Boga niech głoszą usta moje, a niech błogosławi wszelkie ciało imię święte Jego na wieki wieków.
9.KRUSZYŃSKITaw. Chwałę Pańską opowiadać będą usta moje i błogosławić będzie wszelkie ciało imię Jego święte na wieki wieków.
10.ASZKENAZYChwałę Jehowy wypowiedzą usta moje a błogosławić będzie wszystko, co żywie imię świętości Jego na wieczność wieczności!
11.SZERUDANiech usta moje zwiastują chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imieniu Jego świętemu na wieki weków!
12.TYSIĄCL.WYD1(144:21) {Taw} Chwałę Pańską niech głoszą me usta, a wszelkie ciało niech błogosławi na wieki Jego świętemu imieniu.
13.TYSIĄCL.WYD5{Taw} Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię <zawsze i na wieki>.
14.BRYTYJKANiech usta moje głoszą chwałę PanaI niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!
15.POZNAŃSKANiech moje usta opowiadają chwałę Jahwe, a wszyscy żyjący błogosławią Jego Imię zawsze i na wieki.
16.WARSZ.PRASKA[Taw] Usta moje niech głoszą chwałę Pana, wszystko, co żyje, niech sławi Jego święte Imię zawsze, po wszystkie czasy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech moje usta głoszą chwałę WIEKUISTEGO, a wszelka cielesna natura wysławia na wieki wieków Jego święte Imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje usta będą głosić wielkość PANA - Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię - Na wieki!
19.TOR.PRZ.2023Moje usta będą głosić chwałę Jhwh i niech wszelkie ciało błogosławi Jego święte imię na wieki wieków.