« Psal 28:3 Księga Psalmów 28:4 Psal 28:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:5) Daj jim podług skutkow jich i podług lichoty nalezienia jich. (27:6) Podług skutkow ręku jich daj jim, wroć odpłacenie jich jim.
2.PS.PUŁAWSKI(27:5) Daj jim podług jich skutkow i podług jich lichoty nalezienia. (27:6) Podług skukow ręku jich daj jim, wroć odpłacenie jich jim.
3.WUJEK.1923Daj im według uczynków ich, i według złości wymysłów ich: według spraw ręku ich oddaj im: oddaj im zapłatę ich.
4.GDAŃSKA.1881Oddajże im według spraw ich i według złych uczynków ich; według pracy rąk ich oddaj im, oddaj im zapłatę ich.
5.GDAŃSKA.2017Oddaj im według ich uczynków i według zła ich postępków; według czynów ich rąk odpłać im, oddaj im, co im się należy.
6.PS.BYCZ.1854Daj im, według-czynów-ich, i-według-złośliwości działań-ich; według-pracy rąk-ich, oddaj im; oddaj, nagrodę-ich, onym.
7.GÖTZE.1937Oddaj im według postępowania ich i według złości uczynków ich; oddaj im według dzieła rąk ich, odpłać im według ich zasługi!
8.CYLKOWOddaj im według spraw ich, i w miarę złości uczynków ich; podług dzieła rąk ich oddaj im, oddaj im ich zapłatę.
9.KRUSZYŃSKIOdpłać im według uczynków ich, i według przewrotności spraw ich: według uczynków rąk ich oddaj im zapłatę ich.
10.ASZKENAZYDaj im wedle ich czynów, i niecności ich uczynków, jako dzieło ich rąk zwróć należną im nagrodę.
11.SZERUDAOddaj im według czynu ich i według złych uczynków ich, oddaj im według dzieła rąk ich, odpłać im, jak zasłużyli!
12.TYSIĄCL.WYD1(27:4) Odpłać im według ich czynów i według złości ich zbrodni. Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własne ich czyny.
13.TYSIĄCL.WYD5Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami!
14.BRYTYJKAOdpłać im według czynu ichI według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli!
15.POZNAŃSKAOdpłać im według ich czynów i według złości ich postępków; oddaj im według dzieła ich rąk i daj im odpłatę za to, czego się dopuścili!
16.WARSZ.PRASKAOdpłać im wedle ich pożądliwości i według ich niecnych czynów. Oddaj im, na co zasłużyli dziełami rąk swoich, niechaj ich uczynki do nich samych wrócą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddaj im według ich spraw i na miarę złości ich uczynków; oddaj im według dzieła ich rąk; oddaj im ich zapłatę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpłać im tak, jak zasłużyli - Według podłości ich poczynań. Oddaj im według ich postępków, Przygotuj im zapłatę!
19.TOR.PRZ.2023Odpłać im zgodnie z ich czynami, i zgodnie ze złem ich poczynań; zgodnie z czynem ich rąk odpłać im, oddaj im to, co im się należy.