« Psal 28:4 Księga Psalmów 28:5 Psal 28:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:7) Bo nie urozumieli są skutkow bożych i we skutki ręku jich; rozproszysz je a nie usiedlisz jich.
2.PS.PUŁAWSKI(27:7) Bo nie urozumieli skutkow bożych i we skutki ręku jich skazisz je a nie usiedlisz jich.
3.WUJEK.1923Albowiem nie zrozumieli spraw Pańskich, i uczynków rąk jego: zepsujesz je, a nie zbudujesz ich.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie zrozumiewają spraw Pańskich, ani uczynków rąk jego; przetoż ich popsuje, a nie pobuduje ich.
5.GDAŃSKA.2017Skoro nie zważają na czyny PANA ani na dzieła jego rąk, on zniszczy ich i nie odbuduje.
6.PS.BYCZ.1854Bo, oni, nieuważają na dziéła. Pana, i-na prace rąk-Jego; On-zburzy-ich, a,-nie zbuduje-ich.
7.GÖTZE.1937Albowiem nie zważają na uczynki Pańskie, ani na dzieło rąk Jego; dlatego ich zniszczy i nie odbuduje!
8.CYLKOWBo nie zważają na sprawy Boże i dzieło rąk Jego; oby ich zburzył, a nie odbudował ich.
9.KRUSZYŃSKIPonieważ nie pojęli spraw Pańskich i dzieł rąk Jego, przeto rozproszy ich, a nie pobuduje ich.
10.ASZKENAZYBo wszak nie rozumieją oni poczynań Jehowy ani dzieła rąk Jego, przeto ich zburzy a nie zbuduje.
11.SZERUDABo nie zważają na sprawy Pana, ani na dzieła rąk Jego, przeto zniszczy ich i nie odbuduje ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(27:5) Skoro na czyny Pańskie nie zważają, ani na dzieła rąk Jego: niechaj ich zniszczy, a nie odbuduje.
13.TYSIĄCL.WYD5Skoro nie zważają na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego: niechaj On ich wytraci, a nie odbuduje!
14.BRYTYJKABo nie zważają na sprawy Pana, Ani na dzieła rąk jego, Przeto zniszczy ich i nie odbuduje.
15.POZNAŃSKANie zważają bowiem na czyny Jahwe ani na dzieło rąk Jego; On ich powali i już nie podźwignie.
16.WARSZ.PRASKANie zważają wcale na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego. Niech więc powali ich na ziemię i nie podniesie więcej!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie zważają na sprawy WIEKUISTEGO i dzieło Jego rąk; oby ich zburzył i ich nie odbudował.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pojmują oni czynów PANA Ani nie rozumieją dzieła Jego rąk, Dlatego zniszczy ich On i już nie odbuduje.
19.TOR.PRZ.2023Skoro nie zważają na czyny Jhwh ani na dzieła Jego rąk, On zburzy ich i nie odbuduje.