« Psal 28:6 Księga Psalmów 28:7 Psal 28:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:9) Gospodzin pomocnik moj i odjimca moj a weń pwało jest sierce moje i pomożono mi. (27:10) I weskwtło jest ciało moje i z wolej mojej spowiadać sie będę jemu.
2.PS.PUŁAWSKI(27:9) Gospodzin pomocnik moj i odjimca moj a weń pwało sierce moje i upomożon jeśm. (27:10) I zakwitło ciało moje i z wolej mojej spowiedać sie będę jemu.
3.WUJEK.1923Pan pomocnik mój, i obrońca mój: w nim nadzieję pokładało serce moje, i ratowany jestem: i zakwitnęło znowu ciało moje: a z woli mojéj wyznawać mu będę.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest mocą moją i tarczą moją, w nim, nadzieję ma serce moje, a jestem poratowany; przetoż się rozweseliło serce moje, a pieśnią moją chwalić go będę.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić.
6.PS.BYCZ.1854Pan siłą-mą, i-tarczą-moją; w-Nim ufa sercé-mojé, i-wspomożon-jestem; więc cieszy-się sercé-mé; zatém,-pieniem-mojém, będę-chwalił-Go.
7.GÖTZE.1937Pan jest siłą moją i tarczą moją; Jemu ufało serce moje, i doznałem pomocy; w Nim weseli się serce moje, a pieśnią moją uwielbiać Go będę.
8.CYLKOWBóg mocą i tarczą moją. W Niego ufało serce moje i wspomożony zostałem, i ucieszyło się serce moje; przeto pieśnią moją dzięki Mu złożę.
9.KRUSZYŃSKIPan pomocą moją i obroną moją. W Nim zaufało serce moje i jestem umocniony, przeto uradowało się serce moje i w mej pieśni wysławiać Go będę.
10.ASZKENAZYJehowa mą krzepką siłą i mą tarczą, w Nim spoczywa bezpiecznie me serce i pomoc znalazłem, toż raduje się me serce i ze zdroju mej pieśni Go wielbię.
11.SZERUDAPan jest mocą moją i tarczą moją, Jemu zaufało serce moje. Doznałem pomocy, dlatego rozweseliło się serce moje i będę Go chwalił pieśnią.
12.TYSIĄCL.WYD1(27:7) Serce me Jemu zaufało: doznałem pomocy; więc serce me się cieszy i pieśnią moją Go sławię.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało, doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.
14.BRYTYJKAPan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje I pieśnią moją będę go sławił.
15.POZNAŃSKAJahwe jest moją mocą i moim puklerzem; w Nim serce moje nadzieję położyło, toteż doznałem pomocy. Przeto serce moje jest pełne radości; pieśnią moją Go wysławiam.
16.WARSZ.PRASKAPan jest moją siłą i tarczą, Jemu więc me serce zaufało. Wspomógł mnie, raduje się przeto me serce. Będę Mu śpiewał pieśń mojej wdzięczności.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest moją mocą i tarczą. W Niego wierzyło moje serce, a więc zostałem wspomożony, ucieszyło się moje serce; i dlatego złożę Mu dzięki moją pieśnią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN moją mocą i tarczą, Zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc. Serce wypełniła mi radość - Zanucę pieśń na Jego chwałę!
19.TOR.PRZ.2023Jhwh jest moją siłą i tarczą, moje serce w Nim położyło ufność i otrzymałem pomoc; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę Go chwalił.