« Psal 28:7 Księga Psalmów 28:8 Psal 28:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(27:11) Gospodzin moc luda swego i odjimca zbawienia pomazańca swego.
2.PS.PUŁAWSKI(27:11) Gospodzin moc luda swego i pomocnik zbawienia pomazańca swego jest.
3.WUJEK.1923Pan mocą ludu swego: i obrońcą zbawienia pomazańca swego.
4.GDAŃSKA.1881Pan jest mocą swych, i mocą zbawienia pomazańca swego on jest.
5.GDAŃSKA.2017PAN jest siłą dla swoich i twierdzą zbawienia swego pomazańca.
6.PS.BYCZ.1854Pan, potęgą, dla-swego ludu; a,-twiérdzą-warowną Pomazańca-swego, On.
7.GÖTZE.1937Pan jest siłą ich, i zbawiennem schronieniem pomazańca Swego.
8.CYLKOWBóg obroną ich, i twierdzą zbawczą pomazańca Swego On.
9.KRUSZYŃSKIPan mocą dla narodu swego, i On jest obrońcą zbawiennym pomazańca swego.
10.ASZKENAZYSerca i pieśni mej mocą Jehowa, On też potęgą wybawienia Swemu Pomazańcowi.
11.SZERUDAPan jest mocą ludu swego i obroną zbawienia pomazańca swego.
12.TYSIĄCL.WYD1(27:8) Pan jest mocą dla ludu swojego, dla swego pomazańca jest twierdzą zbawienia.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
14.BRYTYJKAPan jest mocą ludu swegoi twierdzą zbawienia pomazańca swego...
15.POZNAŃSKAJahwe jest mocą swego ludu i zbawczą obroną swego pomazańca.
16.WARSZ.PRASKATo Pan jest mocą swego ludu, ochroną i wybawieniem dla pomazańca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY jest obroną swoich, On jest zbawczą twierdzą Swojego pomazańca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jest mocą swojego ludu, On twierdzą wybawienia swego pomazańca.
19.TOR.PRZ.2023Jhwh jest siłą dla nas i twierdzą zbawienia Jego pomazańca.