« Mal 3:18 Księga Malachiasza 4:1 Mal 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto dzień przyjdzie pałający jako piec, a będą wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność słomą, i zapali je dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, który nie zostawi im korzenia i gałązki.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto, przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia ani gałązki.
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki.
4.CYLKOW(3:19) Bo oto ten dzień nadejdzie gorejący niby ognisko, a będą wszyscy zuchwali i wszyscy złoczyńcy jako ścierń, i spali ich ten dzień przyszły, rzecze Wiekuisty zastępów, tak że nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
6.BRYTYJKABo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.
7.POZNAŃSKA(3:19) Oto bowiem nadchodzi dzień gorący jak piec! Wówczas wszyscy zuchwalcy i złoczyńcy będą podobni do źdźbła słomy, a dzień, który nadchodzi, spali ich - mówi Jahwe Zastępów - tak że nie zostawi po nich ani korzeni, ani gałązki.
8.WARSZ.PRASKA(3:19) I oto nadchodzi już dzień, który jest jak piec rozpalony i pełen ognia. Wyniośli i bezbożni w plewy się przemienią i wszystkich ich spali dzień, który nadchodzi - tak mówi Pan Zastępów. Nie pozostanie po nich ni korzeń, ni żadna gałązka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:19) Ten dzień nadejdzie, gorejący niczym ognisko, a wszyscy zuchwali oraz wszyscy złoczyńcy będą jako ścierń. Ten przyszły dzień ich spali – mówi WIEKUISTY Zastępów, i nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
10.EIB.BIBLIA.2016(3:19) Bo oto nadchodzi dzień, który spala jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy niegodziwi będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień - mówi PAN Zastępów - tak że nie zostanie im korzeń ani gałązka.