« 4Moj 1:17 4 Księga Mojżeszowa 1:18 4Moj 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ lat a nadto,
2.WUJEK.1923I zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, popisując je według rodu, i domów, i familii, i głów, i imion każdego, od dwudziestego roku i wyżéj,
3.GDAŃSKA.1881I zebrali wszystko zgromadzenie dnia pierwszego miesiąca wtórego, i przyznawali się do rodzajów swych według familii swych, według domów ojców swych i według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, według osób swych.
4.GDAŃSKA.2017I zebrali całe zgromadzenie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według swych rodzin, według domów swych ojców i według liczby imion, od dwudziestu lat wzwyż, głowa po głowie.
5.CYLKOWCały téż zbór zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, i zaczęli się wykazywać podług rodzin swych, podług domów rodowych swoich, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, podług głów swoich;
6.KRUSZYŃSKIi zebrali całe zgromadzenie w pierwszym dniu miesiąca drugiego. I byli wciągnięci do spisu według ich pokoleń, według rodów patrjarchalnych, obliczając według głów imiona, poczynając od lat dwudziestu i wzwyż.
7.MIESESOni zgromadzili [też] wszystkich [przynależnych do] Gminy pierwszego dnia miesiąca drugiego, a ci okazali rodowody swoje wedle rodów swoich i wedle rodzin ojców swoich, – przez liczenie wedle imion, od dwudziestoletniego wzwyż, wedle głów ich; –
8.TYSIĄCL.WYD5Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim.
9.BRYTYJKAi pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,
10.POZNAŃSKAW pierwszym dniu drugiego miesiąca zgromadzili całą społeczność; wtedy wszyscy podawali swoją przynależność do rodów i rodzin. W tym wykazie imion byli [mężczyźni] od lat dwudziestu wzwyż, zliczeni głowa po głowie.
11.WARSZ.PRASKAzwołali całe zgromadzenie na pierwszy dzień drugiego miesiąca. Wszyscy, poczynając od lat dwudziestu wzwyż, zostali zapisani według swych rodów i pokoleń, każdy pod swoim imieniem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwszego dnia, drugiego miesiąca, zgromadzili też cały zbór i zaczęli się porządkować według swych rodzin, według swoich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, według swych osób.
13.EIB.BIBLIA.2016a całe zgromadzenie zebrało się w pierwszym dniu drugiego miesiąca i dokonano spisu wszystkich po kolei zgodnie z ich pochodzeniem, według rodzin i rodów. W liczbie spisanych ujęto imiona mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż,