« 4Moj 1:21 4 Księga Mojżeszowa 1:22 4Moj 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Symeonowych po narodziech i po czeladzi, i domiech rodow swych policzoni są po imionach a po głowach kalżdych, wszytko, coż jest płodu samcowego ode dwudziestu lat i nadto, jidących ku boju,
2.WUJEK.1923Z synów Symeon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, policzeni są po imionach i po głowach każdego, wszystkiéj mężczyzny od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę:
3.GDAŃSKA.1881Z synów Symeonowych rodzajów ich, według familii ich, według domów ojców ich, naliczonych jego, według liczby imion, według osób ich, wszystkiego pogłowia męskiego od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;
4.GDAŃSKA.2017Synów Symeona, ich potomków według ich rodzin, według domów ich ojców, naliczonych według liczby imion, głowa po głowie, wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki;
5.CYLKOWSynów Szymeona, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, popisowych jego podług wykazów imiennych, wszystkiego pogłowia męzkiego od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, -
6.KRUSZYŃSKISynów Symeona, ich potomków według ich rodów, według domów patrjarchalnych, ich spisanych w obliczeniu imion według ich głów, wszystkich mężczyzn, poczynając od lat dwudziestu i wzwyż, wszystkich mogących nosić zbroję:
7.MIESESU Synów Szymona, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – podlegających przeglądowi z pośród nich, przez liczenie imion wedle głów ich, każdego mężczyzny od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
9.BRYTYJKAsynów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
10.POZNAŃSKAPotomstwo synów Symeona ustalono według rodów i rodzin w imiennym wykazie wszystkich mężczyzn zdatnych do boju, od lat dwudziestu wzwyż, liczonych głowa po głowie.
11.WARSZ.PRASKANastępnie [zostali spisani] synowie Symeona oraz ich potomkowie, według poszczególnych rodzin i domów, każdy pod własnym imieniem, wszyscy mężczyźni od dwudziestego roku wzwyż, zdolni do noszenia broni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synów Szymeona według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według pospisowych imiennych wykazów, całego męskiego pogłowia od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
13.EIB.BIBLIA.2016Synów Symeona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,