« 4Moj 1:42 4 Księga Mojżeszowa 1:43 4Moj 1:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtrzy a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta.
2.WUJEK.1923Pięćdziesiąt trzy tysiące cztery sta.
3.GDAŃSKA.1881Naliczono ich z pokolenia Neftalimowego pięćdziesiąt i trzy tysiące i cztery sta.
4.GDAŃSKA.2017Naliczono z pokolenia Neftalego pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
5.CYLKOWSpisowych tych w pokoleniu Naftali: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
6.KRUSZYŃSKIspisanych według pokoleń Naftalego, pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
7.MIESESpodlegających przeglądowi z pokolenia Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysięcy czterysta.
8.TYSIĄCL.WYD5spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
9.BRYTYJKAspisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
10.POZNAŃSKANaliczono ich w pokoleniu Neftalego 53. 400.
11.WARSZ.PRASKAByło ich wszystkich z całego pokolenia Neftalego pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tych spisanych w pokoleniu Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
13.EIB.BIBLIA.2016było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.