« 4Moj 1:52 4 Księga Mojżeszowa 1:53 4Moj 1:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle sługi kościelne wokoł stanu rozbiją stany swe, aby nie było rozgniewanie nad wielkością synow israelskich, i będą czuci na stroży stanu świadzieczstwa”.
2.WUJEK.1923A Lewitowie wkoło przybytku namioty rozbijać będą, aby nie przyszedł gniew na zgromadzenie synów Izraelowych, i będą czuć na straży przybytku świadectwa.
3.GDAŃSKA.1881Ale Lewitowie kłaść się będą obozem około przybytku świadectwa, aby nie przyszedł gniew mój na zgromadzenie synów Izraelskich: i będą Lewitowie trzymać straż u przybytku świadectwa.
4.GDAŃSKA.2017Lecz Lewici rozbiją obóz wokół Przybytku Świadectwa, aby gniew nie spadł na zgromadzenie synów Izraela. Lewici będą pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
5.CYLKOWLewici zaś rozłożą się obozem wokoło przybytku świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela; i stawać będą Lewici na straży u przybytku świadectwa."
6.KRUSZYŃSKILewici staną obozem naokoło Przybytku świadectwa, i nie wybuchnie mój gniew na zgromadzenie synów Izraela; a lewici będą spełniali straż nad Przybytkiem świadectwa".
7.MIESESnatomiast Lewici niech rozłożą się obozem dookoła Przybytku Świadectwa, a nie będzie gniewu na Gminę Synów Izraela, – i Lewici będą stać na straży Przybytku Świadectwa”.
8.TYSIĄCL.WYD5Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.
9.BRYTYJKALewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
10.POZNAŃSKALewici zaś rozłożą namioty wokół Przybytku Świadectwa. Nie spadnie bowiem gniew [mój] na społeczność synów Izraela, gdy Lewici będą trwali na straży Przybytku Świadectwa.
11.WARSZ.PRASKANatomiast lewici rozbiją swoje namioty wokół Przybytku Świadectwa [i będą pilnować], żebym już nie musiał wybuchać gniewem przeciw zgromadzeniu synów Izraela. Lewici będą mieli pieczę nad Przybytkiem Świadectwa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Lewici rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela. Zatem Lewici będą stawać na straży przy Przybytku Świadectwa.
13.EIB.BIBLIA.2016Lewici natomiast będą obozowali wokół przybytku Świadectwa i - aby nie spadł gniew na zgromadzenie synów Izraela - będą pełnić przy nim straż.