« 4Moj 1:53 4 Księga Mojżeszowa 1:54 4Moj 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto uczynili synowie israelszczy podle wszego, coż przykazał Pan Mojżeszowi.
2.WUJEK.1923Uczynili tedy synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był przykazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.1881Uczynili tedy synowie Izraelscy według wszystkiego, co był rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili.
4.GDAŃSKA.2017I synowie Izraela uczynili zgodnie ze wszystkim, co PAN rozkazał Mojżeszowi, tak właśnie uczynili.
5.CYLKOWI uczynili to synowie Israela; stosownie do wszystkiego, co rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak uczynili.
6.KRUSZYŃSKII wypełnili Izraelici wszystko, co rozkazał Bóg Mojżeszowi; tak uczynili.
7.MIESESSynowie Izraela wykonali [to]: zgodnie z wszystkiem, co rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, – tak oni uczynili.
8.TYSIĄCL.WYD5Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.
9.BRYTYJKASynowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKASynowie Izraela wiernie wykonali to wszystko, co Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKAI postąpili synowie Izraela tak, jak Jahwe nakazał przez Mojżesza. Tak wszystko uczynili.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I synowie Israela to uczynili, stosownie do wszystkiego, co WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi; tak uczynili.
13.EIB.BIBLIA.2016Izraelici postąpili we wszystkim dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi.