« 2Moj 30:11 2 Księga Mojżeszowa 30:12 2Moj 30:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy zbierzesz summę synów Izraelowych, według liczby, da każdy okup za dusze swe Panu, i nie będzie na nie karanie, gdy będą policzeni.
2.GDAŃSKA.1881Gdy zbierzesz główną sumę synów Izraelskich, z tych, którzy mają iść w liczbę, da każdy okup za duszę swą Panu, gdy je liczyć będziesz, aby nie przyszła na nie plaga, gdy zliczeni będą.
3.GDAŃSKA.2017Gdy przeliczysz synów Izraela podlegających spisowi, każdy da PANU okup za swą duszę podczas spisu, aby nie dotknęła ich plaga, gdy będą zliczeni.
4.CYLKOW"Gdy zbierzesz poczet synów Israela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej Wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było w pośród nich klęski, przy spisie ich.
5.KRUSZYŃSKI"Gdy obliczysz synów Izraela, aby mieć ich liczbę, każdy złoży Bogu okup za duszę swoją, gdy będą obliczeni i nie będzie wśród nich klęski, gdy będą obliczani.
6.MIESES„Gdy będziesz zbierał ilość Synów Izraela wedle podlegających przeglądowi z pośród nich, niech dadzą każdy okup swej osoby Wiekuistemu, gdy będą podlegali przeglądowi, ażeby nie było wśród nich moru, gdy będą podlegali przeglądowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu; w ten sposób nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie.
8.BRYTYJKAGdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani.
9.POZNAŃSKAKiedy już zestawisz poczet synów Izraela, przeliczywszy ich, wtedy każdy [mąż] będzie musiał dać okup za siebie dla Jahwe. Przy takim przeliczaniu nie dotknie ich żadna plaga.
10.WARSZ.PRASKAKiedy będziesz liczył wszystkich synów Izraela, aby dokonać ich urzędowego spisu, każdy z nich złoży dla Jahwe okup za siebie, aby nie spadło na nikogo z nich żadne nieszczęście jeszcze podczas przeprowadzania spisu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy zbierzesz poczet synów Israela obok tych, którzy będą ich spisywać niech wtedy, przy ich spisie, każdy da dla WIEKUISTEGO okup za swoją duszę, by nie było pośród nich klęski, przy ich spisie.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy będziesz dokonywał spisu synów Izraela, każdy z nich złoży PANU okup za swoje życie, aby nie spadła na nich podczas spisu jakaś plaga.