« 2Moj 30:12 2 Księga Mojżeszowa 30:13 2Moj 30:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Każdy, który idzie w poczet, da to, pół sykla według wagi kościelnéj. Sykiel ma dwadzieścia pieniędzy. Pół sykla będzie ofiarowano Panu.
2.GDAŃSKA.1881To dawać będą: każdy, który idzie w liczbę, da pół sykla według sykla świątnicy dwadzieścia pieniędzy sykiel waży; pół sykla będzie podarek Panu.
3.GDAŃSKA.2017To będzie dawać każdy, kto podlega spisowi: pół sykla według sykla świątynnego – sykl to dwadzieścia ger. Pół sykla wyniesie więc ofiara dla PANA.
4.CYLKOWOto co dać ma każdy przechodzący ku spisowym, - pół szekla według szekla świętego; po dwadzieścia ger szekel; pół tego szekla, jako dań Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKITo dadzą wszyscy, którzy będą obięci obliczaniem: pół sykla, według sykla świątyni, który ma dwadzieścia gera; pół sykla jest to ofiara dla Boga.
6.MIESESNiech oni dadzą to: każdy, kto przychodzi do przeglądu, – połowę sekla wede sekla [szekel] Świątyni, – dwadzieścia ger [gera] na sekel – , pół takiego sekla, jako dań dla Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5To zaś winni dać podlegli spisowi: pół sykla według wagi z przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sykla na ofiarę Panu.
8.BRYTYJKAA to niech da każdy, kto podlega spisowi: Pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana.
9.POZNAŃSKAA oto co mają dać: każdy przeliczony da połowę sykla według świętej wagi, gdzie dwadzieścia gera idzie na sykl. Pół sykla więc wynosi nakazana ofiara dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy podlegający spisowi powinni zapłacić po pół sykla, trzymając się przy tym wagi obowiązującej w przybytku, czyli licząc dwadzieścia ger za jeden sykl. To pół sykla winno się złożyć na ofiarę dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto co ma dać każdy, kto przychodzi do spisujących: Pół szekla, według świętego szekla; szekel po dwadzieścia ger; pół tego szekla jako daninę dla WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Każdy ze spisywanych złoży zatem PANU, jako szczególną ofiarę, pół sykla według sykla świątynnego, w którym zawiera się dwadzieścia ger.