« 2Moj 30:14 2 Księga Mojżeszowa 30:15 2Moj 30:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bogaty nie przyłoży do pół sykla, a ubogi nic nie umniejszy.
2.GDAŃSKA.1881Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej nad pół sykla, gdy będą dawać ofiarę Panu, dla oczyszczenia dusz swoich.
3.GDAŃSKA.2017Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla, gdy będą dawać PANU ofiarę na przebłaganie za swoje dusze.
4.CYLKOWBogaty niechaj nie dołoży, a ubogi - nie ujmie od półszekla, składając tę dań Wiekuistemu, dla odpuszczenia duszom waszym.
5.KRUSZYŃSKIBogaty nie zapłaci więcej i ubogi nie umniejszy od połowy sykla, aby złożyć dar dla Boga, jako okup za dusze swoje.
6.MIESESNajbogatszy niech nie daje więcej, a najbiedniejszy niech nie daje mniej od połowy sekla, jako dań [dla] Wiekuistego, – gwoli rozgrzeszaniu osób waszych.
7.TYSIĄCL.WYD5Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie.
8.BRYTYJKABogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana, na okup za wasze życie.
9.POZNAŃSKABogaty nie ma dawać więcej, a ubogi mniej niż pół sykla, aby złożyć ofiarę dla Jahwe jako okup za siebie.
10.WARSZ.PRASKABogaty nie będzie miał obowiązku dawać więcej niż pół sykla, a biedny nie będzie miał prawa zapłacić mniej niż pół sykla jako okup dla Jahwe za siebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaty niech nie dołoży, a ubogi niech nie ujmie z pół szekla, kiedy dla odpuszczenia waszym duszom będzie składał tą daninę WIEKUISTEMU.
12.EIB.BIBLIA.2016Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako należność dla PANA, na okup za swoje życie.