« 2Moj 30:15 2 Księga Mojżeszowa 30:16 2Moj 30:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wziąwszy pieniądze, które złożone będą od synów Izraelowych, dasz na potrzeby przybytku świadectwa, aby była pamiątka ich przed Panem, a żeby był miłościw duszom ich.
2.GDAŃSKA.1881A wybrawszy pieniądze oczyszczenia od synów Izraelskich, dasz je na potrzeby namiotu zgromadzenia, co będzie synom Izraelskim na pamiątkę przed Panem, ku oczyszczeniu dusz waszych.
3.GDAŃSKA.2017A weźmiesz pieniądze przebłagania od synów Izraela i dasz je na służbę Namiotu Zgromadzenia. Będzie to dla synów Izraela pamiątką przed PANEM, na przebłaganie za wasze dusze.
4.CYLKOWI wziąwszy srebro odpuszczenia od synów Israela obrócisz je na służbę przybytku zboru; i będzie to synom Israela na pamiątkę przed Wiekuistym, dla odpuszczenia duszom waszym."
5.KRUSZYŃSKIOdbierzesz pieniądze jako okup od synów Izraelowych i przeznaczysz je na utrzymanie namiotu zgromadzenia; dla synów Izraelowych będzie to przypomnienie wobec Boga, aby dać okup za dusze swoje".
6.MIESESSrebro to okupne przyjmiesz od Synów Izraela i będziesz je wydawał na służbę Namiotu Obecności; – niechaj to będzie dla Synów Izraela ku pamięci przed Wiekuistym, gwoli rozgrzeszaniu osób waszych.
7.TYSIĄCL.WYD5A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w Namiocie Spotkania, i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie.
8.BRYTYJKAWeźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy Namiocie Zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem okupem za wasze życie.
9.POZNAŃSKAGdy już weźmiesz pieniądze wykupu od synów Izraela, przeznaczysz je na potrzeby Namiotu Zjednoczenia. Dla synów Izraela będzie to przypomnieniem wobec Jahwe o okupie, [jaki w ten sposób składają] za siebie.
10.WARSZ.PRASKAPieniądze te, zebrane od synów Izraela jako okup, przeznaczysz na wydatki związane ze służbą w Namiocie Spotkania. Będą one dla synów Izraela jakby przypomnieniem w oczach Jahwe okupu złożonego za siebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy weźmiesz srebro odpuszczenia od synów Israela, przeznaczysz je na służbę dla Przybytku Zboru; więc będzie to dla synów Israela na pamiątkę przed WIEKUISTYM, dla odpuszczenia ich duszom.
12.EIB.BIBLIA.2016Uzyskane w ten sposób od synów Izraela srebro pojednania przekażesz na służbę przy namiocie spotkania. Przed PANEM będzie ono dla synów Izraela pamiątką złożenia okupu za ich życie.