« 2Moj 30:29 2 Księga Mojżeszowa 30:30 2Moj 30:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aarona i syny jego pomażesz i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański.
2.GDAŃSKA.1881Aarona też, i syny jego pomażesz, i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański.
3.GDAŃSKA.2017Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi sprawowali urząd kapłański.
4.CYLKOWAhrona téż i synów jego namaścisz i poświęcisz ich, aby piastowali Mi kapłaństwo.
5.KRUSZYŃSKINamaścisz Aarona i jego synów i poświęcisz ich na kapłanów moich.
6.MIESESRównież i Arona i synów jego pomażesz i uświęcisz ich, gwoli piastowaniu mi kapłaństwa.
7.TYSIĄCL.WYD5Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani.
8.BRYTYJKANamaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów.
9.POZNAŃSKAMasz także namaścić Aarona i jego synów, i tak poświęcić ich na służbę kapłańską dla mnie.
10.WARSZ.PRASKANamaścisz także Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Namaścisz także Ahorna oraz jego synów i ich poświęcisz, aby Mi piastowali kapłaństwo.
12.EIB.BIBLIA.2016Namaścisz również Aarona oraz jego synów. Poświęceni w ten sposób staną się moimi kapłanami.