« 2Moj 30:37 2 Księga Mojżeszowa 30:38 2Moj 31:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek, którybykolwiek uczynił podobne, aby wonności jego używał, wykorzenion będzie z ludzi swoich.
2.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek uczynił co podobnego, aby woniał z niego, wytracony będzie z ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek by uczynił coś podobnego, aby rozkoszować się jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu.
4.CYLKOWKtobykolwiek zrobił podobne, aby orzeźwiać się niém, wytracony będzie z ludu swego.
5.KRUSZYŃSKIKtobykolwiek uczynił takie samo, aby je wąchać, będzie wykreślony ze swojego narodu.
6.MIESESKtokolwiek coś sporządzał będzie takowego, ażeby używać woni jego, – niech będzie wytraconym z ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu.
8.BRYTYJKAKtokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu.
9.POZNAŃSKAKto by zrobił sobie podobne, aby rozkoszować się jego zapachem, ma być wykluczony ze swego ludu.
10.WARSZ.PRASKAKto by zaś sporządził sobie takie kadzidło, aby sprawiać sobie przyjemność jego wonią, będzie wyłączony ze swojej społeczności.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ktokolwiek zrobi podobne, aby się nim orzeźwiać będzie wytracony ze swego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016Ktokolwiek sporządzi takie jak to, aby używać go jako pachnidła, zostanie usunięty spośród swojego ludu.