« 2Moj 30:8 2 Księga Mojżeszowa 30:9 2Moj 30:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziecie na nim ofiarować kadzenia inakszéj przyprawy, ani obiaty i ofiary, ani będziecie ofiarować mokréj ofiary.
2.GDAŃSKA.1881Nie włożycie nań kadzidła obcego, ani całopalenia, ani ofiary suchej; ani ofiary mokrej ofiarować będziecie na nim.
3.GDAŃSKA.2017Nie składajcie na nim obcego kadzidła ani całopalenia, ani ofiary pokarmowej, nie będziecie też na nim składać ofiary z płynów.
4.CYLKOWNie wniesiecie nań kadzidła postronnego, ani całopalenia, ani obiaty; a zalewki nie wylewajcie nań.
5.KRUSZYŃSKINie złożycie na nim wonności świeckiej, ani całopalenia, ani ofiary, ani libacji nań wylewać nie będziecie.
6.MIESESNie składajcie na nim kadzidła postronnego, ani też całopalenia, lub ofiary bezkrwawej, ani też nie polewajcie przy nim zalewki.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie możecie na nim ofiarować kadzidła zwyczajnego ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary płynnej.
8.BRYTYJKANatomiast nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów nie będziecie na nim składać.
9.POZNAŃSKANie wolno wam na nim składać obcego kadzidła, całopalenia czy innej ofiary, nie wolno również wylewać na ten ołtarz ofiar z płynów.
10.WARSZ.PRASKANa tym ołtarzu nie możecie spalać kadzidła innego niż przepisane; nie możecie tam składać ofiar całopalnych ani żadnych ofiar suchych, ani ofiary płynnej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wniesiecie na niego obcego kadzidła, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmów i nie wylewajcie na niego zalewki.
12.EIB.BIBLIA.2016Nie będziecie na tym ołtarzu spalali jakiegokolwiek innego kadzidła. Nie będziecie na nim składali żadnej ofiary całopalnej ani z pokarmów. Nie będziecie też na nim wylewali ofiary z płynów.