« 4Moj 31:54 4 Księga Mojżeszowa 32:1 4Moj 32:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A synowie Ruben i Gad mieli wiele bydła, i mieli w bydle majętność niezliczoną. A gdy obaczyli Jazer i Galaad, ziemie sposobne do chowania bydła,
2.GDAŃSKA.1881I mieli synowie Rubenowi, i synowie Gadowi bydła bardzo wiele; a obaczywszy ziemię Jazer i ziemię Galaad, że miejsce ono było sposobne dla bydła,
3.GDAŃSKA.2017A synowie Rubena i synowie Gada mieli bardzo liczne stada. Gdy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, że jest to miejsce odpowiednie dla bydła;
4.CYLKOWA stad wiele mieli synowie Reubena i synowie Gada, moc wielką; i ujrzeli oni ziemię Jaazerską i ziemię Gileadską a oto, miejsce - miejsce dla stad!
5.KRUSZYŃSKISynowie Rubena i synowie Gada posiadali bardzo liczne stada. Widząc, że kraj Jazer i kraj Galaad są miejscem odpowiednim dla stad,
6.MIESESSynowie Rubina [Rěūben] i Synowie Gada posiadali stada liczne – moc wielką. Skoro oni więc ujrzeli Krainę Jazerską [Ja’zēr] i Krainę Gileadzką [Gil’ad], a oto! miejscowości te są miejscem [stosownem] dla stad, –
7.TYSIĄCL.WYD5Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła.
8.BRYTYJKAA synowie Rubena i synowie Gada mieli wiele stad bardzo licznych. Gdy tedy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, uznali, że okolice te nadawały się na pastwiska dla stad;
9.POZNAŃSKAGadyci i Rubenici mieli liczne i bardzo duże stada. Zobaczywszy, że okolice Jazer i Gilead stanowiły dogodne tereny do hodowli bydła,
10.WARSZ.PRASKASynowie Rubena i synowie Gada mieli bardzo wielkie stada. Ponieważ okolice Jezer i Gileadu nadawały się bardzo do wypasania ich trzód,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiele z tego było dla synów Reubena i bardzo wiele dla synów Gada. Nadto zobaczyli ziemię jaazerską i ziemię gileadzką, że oto miejsce miejsce dla stad.
12.EIB.BIBLIA.2016Synowie Rubena i synowie Gada posiadali bardzo liczne stada. Gdy więc przyjrzeli się ziemi Jazer i ziemi Gilead, stwierdzili, że jest to dobre miejsce dla stad.