« 4Moj 32:10 4 Księga Mojżeszowa 32:11 4Moj 32:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli oglądają ludzie ci, którzy wyszli z Egiptu ode dwudziestu lat i wyżéj, ziemię, którąm pod przysięgą obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi: i nie chcieli iść za mną:
2.GDAŃSKA.1881Zaiste nie oglądają ludzie ci, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wyżej, tej ziemi, o którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, przeto iż mię cale nie naśladowali;
3.GDAŃSKA.2017Na pewno nikt z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestego roku życia wzwyż, nie ujrzy tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ nie szli za mną w pełni;
4.CYLKOW"Zaprawdę, nie ujrzą ci ludzie, wyszli z Micraim, od dwudziestu lat i wyżej, ziemi, którąm zaprzysiągł Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi, gdyż nie szli oni za Mną, -
5.KRUSZYŃSKIci ludzie, co wyszli z Egiptu, poczynając od dwudziestego roku i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, ponieważ nie postępowali wiernie ze mną,
6.MIESES„Nie ujrzą mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, – Ziemi, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, ponieważ nie postępowali w całości za Mną,
7.TYSIĄCL.WYD5Mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwyż, nie zobaczą kraju, który poprzysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, nie okazali Mi bowiem pełnego posłuszeństwa;
8.BRYTYJKAZaiste, ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni,
9.POZNAŃSKACi mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku lat dwudziestu wzwyż, nie ujrzą ziemi, którą uroczyście przyobiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie szli bowiem za mną bez zastrzeżeń,
10.WARSZ.PRASKAWszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwyż, nie będą oglądać kraju, który Ja pod przysięgą obiecałem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. nie przestrzegali bowiem wiernie moich nakazów,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, ci ludzie, co wyszli z Micraim, od dwudziestu lat i wyżej, nie zobaczą ziemi, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, gdyż oni za Mną nie szli;
12.EIB.BIBLIA.2016Zapewniam - przysiągł - że ci ludzie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestego roku życia wzwyż, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie zobaczą jej, ponieważ nie byli w pełni za Mną.