« 4Moj 32:12 4 Księga Mojżeszowa 32:13 4Moj 32:14 » 

1.WUJEK.1923I rozgniewawszy się Pan na Izraela, obwodził go po puszczy czterdzieści lat, aż wyginął wszystek naród, który był złe uczynił przed oczyma jego.
2.GDAŃSKA.1881I zapalił się gniewem Pan na Izraela, i sprawił, że się tułali po puszczy przez czterdzieści lat, aż poginął wszystek on naród, który czynił źle przed oczyma Pańskimi.
3.GDAŃSKA.2017I zapłonął gniew PANA na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło całe pokolenie, które czyniło źle w oczach PANA.
4.CYLKOWI wspłonął gniew Wiekuistego na Israela, i wodził ich po pustyni czterdzieści lat, póki nie wyginęło całe pokolenie czyniące to zło w oczach Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKII zapałał gniew Boży na Izraela, i sprawił, że błądził po pustyni przez lat czterdzieści, aż wyginęło całe pokolenie, które źle postępowało w oczach Bożych.
6.MIESESGniew Wiekuistego rozgorzał przeciwko Izraelowi i On wodził ich po pustyni tej lat czterdzieści, aż nie wyginęło całe pokolenie owe, które popełniało to, co za złe uważał Wiekuisty.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez czterdzieści lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana.
8.BRYTYJKAI rozgorzał gniew Pana na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana.
9.POZNAŃSKAJahwe zapłonął więc gniewem na Izraela i przez lat czterdzieści wodził ich po pustyni, aż wyginęło całe pokolenie, dopuszczające się zła na oczach Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZapłonął wtedy Jahwe gniewem przeciw Izraelowi i sprawił, że przez czterdzieści lat musieli błąkać się po pustyni, aż wyginęło całe owo pokolenie, które się dopuściło zła w oczach Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zapłonął gniew WIEKUISTEGO na Israela, więc czterdzieści lat prowadził ich po pustyni, dopóki nie wyginęło całe pokolenie, które czyniło to zło w oczach WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak więc PAN rozgniewał się na Izraela. Sprawił, że lud tułał się po pustyni przez czterdzieści lat, aż w końcu wyginęło całe to pokolenie postępujące źle w oczach PANA.