« 4Moj 32:12 4 Księga Mojżeszowa 32:13 4Moj 32:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozgniewawszy się Pan na Izraela, obwodził go po puszczy czterdzieści lat, aż wyginął wszystek naród, który był złe uczynił przed oczyma jego.
2.GDAŃSKA.1881I zapalił się gniewem Pan na Izraela, i sprawił, że się tułali po puszczy przez czterdzieści lat, aż poginął wszystek on naród, który czynił źle przed oczyma Pańskimi.
3.GDAŃSKA.2017I zapłonął gniew PANA na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło całe pokolenie, które czyniło źle w oczach PANA.
4.CYLKOWI wspłonął gniew Wiekuistego na Israela, i wodził ich po pustyni czterdzieści lat, póki nie wyginęło całe pokolenie czyniące to zło w oczach Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKII zapałał gniew Boży na Izraela, i sprawił, że błądził po pustyni przez lat czterdzieści, aż wyginęło całe pokolenie, które źle postępowało w oczach Bożych.
6.MIESESGniew Wiekuistego rozgorzał przeciwko Izraelowi i On wodził ich po pustyni tej lat czterdzieści, aż nie wyginęło całe pokolenie owe, które popełniało to, co za złe uważał Wiekuisty.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez czterdzieści lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana.
8.BRYTYJKAI rozgorzał gniew Pana na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana.
9.POZNAŃSKAJahwe zapłonął więc gniewem na Izraela i przez lat czterdzieści wodził ich po pustyni, aż wyginęło całe pokolenie, dopuszczające się zła na oczach Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZapłonął wtedy Jahwe gniewem przeciw Izraelowi i sprawił, że przez czterdzieści lat musieli błąkać się po pustyni, aż wyginęło całe owo pokolenie, które się dopuściło zła w oczach Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zapłonął gniew WIEKUISTEGO na Israela, więc czterdzieści lat prowadził ich po pustyni, dopóki nie wyginęło całe pokolenie, które czyniło to zło w oczach WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak więc PAN rozgniewał się na Izraela. Sprawił, że lud tułał się po pustyni przez czterdzieści lat, aż w końcu wyginęło całe to pokolenie postępujące źle w oczach PANA.