« 4Moj 32:16 4 Księga Mojżeszowa 32:17 4Moj 32:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A my sami zbrojni i przepasani pójdziemy na wojnę przed synmi Izaelowymi, aż je na miejsca ich wprowadziemy: dziatki nasze i cokolwiek mieć możemy, będą w mieściech murowanych, dla zdrady obywatelów.
2.GDAŃSKA.1881Ale sami zbrojno ochotnie pójdziemy przed syny Izraelskimi, aż je zaprowadzimy na miejsce ich, a dziatki nasze będą mieszkały w mieściech obronnych dla obywateli tej ziemi.
3.GDAŃSKA.2017My zaś sami zbrojnie i ochoczo pójdziemy przed synami Izraela, aż zaprowadzimy ich na ich miejsce, a nasze dzieci będą mieszkały w miastach obwarowanych ze względu na mieszkańców tej ziemi.
4.CYLKOWSami zaś zbrojno pospieszym przed synami Israela, dopóki nie zaprowadzim ich do miejsca; a zostaną dzieci nasze w miastach obronnych z powodu mieszkańców tej ziemi;
5.KRUSZYŃSKIlecz my uzbroimy się bezwłocznie przed synami Izraelowymi, aby wejść z nimi na ich miejsce, a dzieci nasze pozostawimy w miastach warownych wobec mieszkańców tego kraju,
6.MIESESa my wyruszymy śpiesznie przed Synami Izraela, aż ich nie wprowadzim do miejscowości ich. [Wszakże] dziatwa nasza niech pozostanie we warownych miastach [z obawy] przed mieszkańcami Kraju,
7.TYSIĄCL.WYD5My jednak sami chcemy iść śpiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostaną zabezpieczone w umocnionych miastach, ze względu na mieszkańców [tego] kraju.
8.BRYTYJKAmy zaś zbrojnie pociągniemy przed synami izraelskimi, aż zaprowadzimy ich do ich siedzib, dzieci zaś nasze pozostaną w warownych miastach z powodu mieszkańców tej ziemi.
9.POZNAŃSKAPotem niezwłocznie staniemy uzbrojeni na czele synów Izraela, aż doprowadzimy ich na miejsce dla nich przeznaczone. Nasze dzieci pozostaną jednak w osiedlach obronnych - z obawy przed miejscową ludnością.
10.WARSZ.PRASKAAle sami chcemy ruszyć niezwłocznie w dalszą drogę na czele Izraelitów, aż zaprowadzimy ich do krainy, którą mają wziąć w posiadanie. Nasze dzieci pozostaną na ten czas w obwarowanych osiedlach, chroniąc się w ten sposób przed mieszkańcami tego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś sami pójdziemy zbrojnie przed synami Israela, dopóki ich nie zaprowadzimy na miejsce. A nasze dzieci zostaną w obronnych miastach z powodu mieszkańców tej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016Sami z bronią w ręku ruszymy przed Izraelitami, aż wprowadzimy ich do ich miejsc. Tylko nasze dzieci zabezpieczymy w warownych miastach z powodu mieszkańców tej ziemi.