« 4Moj 32:20 4 Księga Mojżeszowa 32:21 4Moj 32:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A każdy mąż waleczny niech przejdzie Jordan zbrojno, aż Pan wywróci swe nieprzyjacioły:
2.GDAŃSKA.1881I pójdzie każdy z was zbrojno za Jordan przed oblicznością Pańską, ażby wypędził nieprzyjacioły swoje od oblicza swego;
3.GDAŃSKA.2017I każdy z was zbrojnie przejdzie Jordan przed PANEM, aż wypędzi swoich wrogów przed sobą;
4.CYLKOWI pójdzie każdy z was zbrojno za Jarden przed obliczem Wiekuistego, dopóki nie wypędzi On wrogów Swoich przed Sobą, -
5.KRUSZYŃSKIjeśli wszyscy z was uzbrojeni przejdą Jordan wobec Pana, aż będą wypędzeni wrogowie jego z przed jego oblicza,
6.MIESESi z pośród was każdy uzbrojony przeprawi się przez Jordan przed Wiekuistym, dopóki On nie wydziedziczy [wypędzi] wrogów swych z przed Siebie
7.TYSIĄCL.WYD5i gdy wszyscy spośród was zdolni do walki przejdą Jordan w obecności Pana, aż On wypędzi przed sobą wszystkich nieprzyjaciół swoich,
8.BRYTYJKAi każdy zbrojny z was przekroczy Jordan przed Panem, aż wypędzi On swoich wrogów przed sobą
9.POZNAŃSKAjeśli każdy z was zbrojnie przejdzie Jordan przed Jahwe, aż On wypędzi swoich wrogów przed sobą,
10.WARSZ.PRASKAjeśli wszyscy uzbrojeni wśród was wojownicy przeprawią się przez Jordan na oczach Jahwe, a On usunie wszystkich swoich wrogów sprzed swego oblicza,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i każdy z was pójdzie zbrojnie za Jarden przed obliczem WIEKUISTEGO, póki On nie wypędzi przed Sobą Swoich wrogów,
12.EIB.BIBLIA.2016jeśli przeprawicie się przed Nim przez Jordan i będziecie walczyć po tamtej stronie, aż wypędzi On swoich wrogów;