« 4Moj 32:23 4 Księga Mojżeszowa 32:24 4Moj 32:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak budujcie miasta dziatkom waszym, i owczarnie i chlewy owcom i dobytkom waszym: a to, coście obiecali, wypełńcie.
2.GDAŃSKA.1881Budujcież tedy miasta dziatkom waszym, i obory bydłu waszemu, a co wyszło z ust waszych, uczyńcie.
3.GDAŃSKA.2017Budujcie więc miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec; uczyńcie to, co wyszło z waszych ust.
4.CYLKOWBudujcie sobie miasta dla dzieci waszych i zagrody dla stad waszych; ale, co wyszło z ust waszych, spełnijcie!"
5.KRUSZYŃSKIZbudujcie sobie miasta dla dzieci waszych i zagrody dla stad waszych, a wykonajcie to, co wyszło z ust waszych".
6.MIESESZatem wybudujcie sobie miasta dla dziatwy swojej i zagrody dla trzód waszych, a wszystko, co zaś wyszło z waszych ust, – wykonywujcie”.
7.TYSIĄCL.WYD5Budujcie więc miasta dla rodzin waszych i zagrody dla waszych stad, ale spełnijcie również to, co przyrzekliście swymi ustami.
8.BRYTYJKAZbudujcie sobie miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec, lecz uczyńcie i to, co wyszło z waszych ust!
9.POZNAŃSKABudujcie więc osiedla dla swych rodzin i zagrody dla owiec, ale wypełnijcie to, co obiecaliście.
10.WARSZ.PRASKABudujcie zatem osiedla dla waszych dzieci i zagrody dla waszych trzód i wprowadzajcie w życie słowa, które wyszły z waszych ust.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Budujcie sobie miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych stad, ale co wyszło z waszych ust – to spełnijcie.
12.EIB.BIBLIA.2016Zbudujcie więc sobie miasta dla swoich dzieci i zagrody dla swoich owiec, potem jednak postąpcie tak, jak przyrzekliście!