« 4Moj 32:38 4 Księga Mojżeszowa 32:39 4Moj 32:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz synowie Machir, syna Manasse szli do Galaad, i spustoszyli ją, zabiwszy Amorrejczyka, obywatela jéj.
2.GDAŃSKA.1881Wtargnęli też synowie Machyra, syna Manasesowego, do Galaad, a wziąwszy je, wygnali Amorejczyka, który tam mieszkał.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Makira, syna Manassesa, poszli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali.
4.CYLKOWWtargnęli téż synowie Machyra, syna Menaszy do Gilead, i zdobyli go, - i wygnał on Emorejczyka, który tam był;
5.KRUSZYŃSKISynowie Makhira, syna Manassesowego, wyruszyli na Galaad, zdobyli go i wypędzili Amorejczyka, który tam mieszkał.
6.MIESESSynowie Machira, syna Menasego, udali się do Gileadu, zdobyli go i wydziedziczyli [wypędzili] Emorejczyka, który tam przebywał.
7.TYSIĄCL.WYD5Potomkowie Makira, syna Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali.
8.BRYTYJKASynowie Machira, syna Manassesa, poszli do Gilead, zdobyli go i wypędzili Amorejczyków, którzy w nim byli.
9.POZNAŃSKAA synowie Makira, syna Manassego, wtargnęli do Gileadu i zdobywszy go, wygnali Amorytów, którzy tam mieszkali.
10.WARSZ.PRASKASynowie Makira, syna Manassesa, ruszyli w stronę Gileadu, zdobyli go, wypędzając zeń Amorytów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Machyra, syna Menaszy, wtargnęli do Gilead i go zdobyli więc wygnał on Emorejczyka, który tam mieszkał.
12.EIB.BIBLIA.2016Synowie Makira, syna Manassesa, wyruszyli zaś na Gilead, zdobyli je i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali.