« 4Moj 32:41 4 Księga Mojżeszowa 32:42 4Moj 33:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nobe téż poszedł, i wziął Chanath z wioskami jéj: i nazwał ją imieniem swojem Nobe.
2.GDAŃSKA.1881Także Nobe wtargnął, i wziął Kanat z jego wsiami, i nazwał je Nobe od imienia swego.
3.GDAŃSKA.2017Także i Nobe poszedł i zdobył Kenat z jego wioskami, które nazwał Nobe, od swojego imienia.
4.CYLKOWI Nobach téż wtargnął i zdobył Kenath i przyległości jego, i nazwał je Nobach, od imienia swego.
5.KRUSZYŃSKINobah wyruszył i zdobył Kenath i jego miasta i nazwał je swojem imieniem Nobah.
6.MIESESNobach [znów] poszedł, zdobył Kěhat i przyległości [córy, = filje] jego, i nazwał go Nobach wedle imienia swojego.
7.TYSIĄCL.WYD5W końcu wyruszył Nobach. Zdobył Kenat z przynależnymi doń miastami i nazwał je swoim własnym imieniem - Nobach.
8.BRYTYJKANobach zaś poszedł i zdobył Kenat wraz z jego okolicznymi osiedlami, i nazwał je od swego imienia Nobach.
9.POZNAŃSKATakże i Nobach wyruszył i zdobył Kenat wraz z jego przyległościami; od swego imienia nazwał je Nobach.
10.WARSZ.PRASKAPoszedł wreszcie Nobach, zdobył Kenat razem z okolicznymi osiedlami i od własnego imienia nadał im nazwę Nobach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtargnął też Nobach i zdobył Kenath, i jego przyległości, zatem Nobach nazwał je od swojego imienia.
12.EIB.BIBLIA.2016W końcu, Nobach wyruszył, zdobył Kenat wraz z jego osiedlami i - od swego imienia - nadał im nazwę Nobach.