« 4Moj 32:4 4 Księga Mojżeszowa 32:5 4Moj 32:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I prosimy, jeźliśmy naleźli łaskę przed tobą, abyś ją nam, sługom twoim, dał za osiadłość, a nie kazał nam przeprawić się przez Jordan.
2.GDAŃSKA.1881Jeźliśmy znaleźli łaskę przed oczyma twemi, niechże będzie dana ta ziemia sługom twym na osiadłość, a niech nie chodzimy za Jordan.
3.GDAŃSKA.2017Mówili dalej: Jeśli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, niech ta ziemia będzie dana twoim sługom w posiadanie, a nie przeprowadzaj nas za Jordan.
4.CYLKOWI rzekli: "Jeżeliśmy znaleźli upodobanie w oczach twoich, niech oddana będzie ziemia ta sługom twoim na osiedlenie: nie przeprowadzaj nas za Jarden!"
5.KRUSZYŃSKII dodali: "Jeśliśmy znaleźli łaskę w oczach twoich, niech ten kraj będzie dany na posiadłość sługom twoim, za Jordan nie pójdziemy".
6.MIESESi oni rzekli: „Jeżeliśmy znaleźli u ciebie łaskę, niech się odda krainę tę sługom twoim w posiadanie, a nie przeprowadź nas przez Jordan”.
7.TYSIĄCL.WYD5I mówili: Jeśli darzysz nas życzliwością, oddaj tę krainę w posiadanie sługom swoim. Nie prowadź nas przez Jordan!
8.BRYTYJKAI mówili dalej: Jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach twoich, to niech ta ziemia zostanie nadana na własność twoim sługom. Nie każ nam więc przeprawiać się przez Jordan.
9.POZNAŃSKAI mówili dalej: - Jeśli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, niech ta ziemia będzie oddana twoim sługom w dziedzictwo. Nie każ nam iść za Jordan!
10.WARSZ.PRASKADodali nadto: Jeżeli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, spraw, żeby te krainy znalazły się w naszym posiadaniu. Nie zmuszaj nas do przeprawiania się na drugą stronę Jordanu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto powiedzieli: Jeśli znaleźliśmy upodobanie w twoich oczach niech ta ziemia będzie oddana twoim sługom na osiedlenie; nie przeprowadzaj nas za Jarden.
12.EIB.BIBLIA.2016Jeśli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach - ciągnęli - to daj, prosimy, tę ziemię twoim sługom na własność. Nie przeprowadzaj nas przez Jordan.