« 4Moj 32:6 4 Księga Mojżeszowa 32:7 4Moj 32:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czemu kazicie serce synów Izraelowych, żeby nie śmieli przejść na miejsce, które im Pan da?
2.GDAŃSKA.1881Czemuż psujecie serce synom Izraelskim, żeby nie szli do ziemi, którą im dał Pan?
3.GDAŃSKA.2017Dlaczego zniechęcacie serca synów Izraela, aby nie przeprawili się do ziemi, którą dał im PAN?
4.CYLKOWI czemuż odstręczacie serce synów Israela od przejścia do ziemi, którą daje im Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKIDlaczego osłabiacie odwagę synów Izraelowych, aby przeszli do kraju, który im Bóg dał?
6.MIESESA i czemuż będziecie odstręczali umysły Synów Izraela od przeprawienia się [przez Jordan] do Kraju, który Wiekuisty dał im?
7.TYSIĄCL.WYD5Czemu odbieracie Izraelitom odwagę wejścia do kraju, który im dał Pan?
8.BRYTYJKADlaczego odwodzicie serca synów izraelskich od przeprawienia się do ziemi, którą Pan im dał?
9.POZNAŃSKACzemu zniechęcacie synów Izraela do wkroczenia do ziemi, którą Jahwe im daje?
10.WARSZ.PRASKATo wasi bracia pójdą na wojnę, a wy mielibyście tu pozostać? Czemu chcecie doprowadzić do tego, żeby synowie Izraela nie mieli odwagi wziąć w posiadanie ziemi, którą im daje sam Jahwe?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu odstręczacie synów Israela od przejścia do ziemi, którą daje im WIEKUISTY?
12.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego zniechęcacie synów Izraela do przeprawienia się do ziemi, którą dał im PAN?