« 1Krn 15:9 1 Księga Kronik 15:10 1Krn 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Ozyjelowych Aminadab książę a braciej jego sto a dwanaćcie.
2.WUJEK.1923Z synów Ozyel: Aminadab książęciem, a braci jego sto dwanaście.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Hasyjelowych: Aminadaba przedniejszego, i braci jego sto i dwanaście.
4.GDAŃSKA.2017Z synów Uzziela: Amminadaba naczelnika i jego braci – stu dwunastu.
5.KRUSZYŃSKIze synów Uzzijela Amminadaba księcia i braci jego stu dwunastu.
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Uzzjela: naczelnika Amminadaba i jego braci - stu dwunastu.
7.BRYTYJKAZ potomków Uzzjela naczelnika Amminadaba i stu dwudziestu jego współplemieńców.
8.POZNAŃSKAz synów Uzziela: naczelnika Amminadaba i jego 112. braci.
9.WARSZ.PRASKASpośród synów Uzzjela: naczelnik Amminadab i jego bracia – razem stu dwunastu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z synów Uzyela: przedniego Aminadaba i stu dwunastu jego braci.
11.EIB.BIBLIA.2016Z potomków Uzjela - ich księcia Aminadaba oraz jego braci - stu dwunastu.